Algemene ingangseisen

De ingangseisen verschillen per cursus van het ELV. Hier vind je een aantal algemene principes over de criteria en selectie bij onze vertaalcursussen.

Het ingangsniveau wordt per cursus vastgesteld. Een algemeen principe is dat onze cursussen niet bedoeld zijn voor taalverwerving. Dat betekent dat we bij cursisten in elk geval een grondige kennis van de brontaal veronderstellen, zodat we tijdens de cursus direct aan de slag kunnen met het vergroten van de vertaalvaardigheid. Sommige cursussen zijn bedoeld voor beginners, die weinig tot geen vertaalervaring hebben, andere cursussen zijn bedoeld voor deelnemers die al meer ervaren zijn.

In de cursusaankondiging wordt steeds vermeld wat de selectiecriteria zijn. Doorgaans vindt op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en motivatie de eerste selectie plaats. Een korte proefvertaling kan vervolgens deel uitmaken van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden anoniem beoordeeld. Verder wordt gekeken hoe de cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel.

De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. We verwachten je volledige inzet en voldoende tijdsinvestering. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

De selectie is altijd een combinatie van factoren. We kunnen daarom geen feedback geven op je aanmelding of proefvertaling.