Over ons

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) heeft als doel de deskundigheid van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen om zo de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands te waarborgen. Het verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise, toegespitst op de vragen uit de markt en de maatschappij.

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Het werd ingesteld in 2001 door de Taalunie, toen nog onder de naam Steunpunt Literair Vertalen. Net als de Taalunie is ook het ELV een Nederlands-Vlaamse organisatie. 

Wat we doen

  • Het ELV faciliteert individuele begeleiding (ontwikkelingsbeurzen en mentoraten) voor vertalers in en uit het Nederlands. Bij beide vormen werkt een beginnende vertaler bij het vertalen van een literair boek één-op-één samen met een ervaren vertaler als mentor;
  • Het ELV faciliteert en organiseert online en offline cursussen en andere educatieve activiteiten, zoals gastcolleges en studiedagen;
  • Het ELV ondersteunt opleiding voor talen waarin bestaande vertaalopleidingen moeilijk kunnen voorzien. Dit geldt met name voor vertalen uit het Nederlands naar andere talen;
  • Het ELV ontwikkelt kennis die kan worden ingezet bij het opleiden van vertalers binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. We zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling en verspreiding van de Leerlijn Literair Vertalen die in 2016 werd opgeleverd; 
  • Het ELV verzamelt informatie en deelt kennis die relevant is voor literair vertalers en andere geïnteresseerden via de website - met name de Kennisbank -, de nieuwsbrief en sociale media;
  • Het ELV participeert in nationale en internationale netwerken rond literair vertalen (PETRA-E, ESLT) en adviseert en werkt samen met andere organisaties waar gewenst.

Onderaan deze pagina is het beleidsplan te downloaden, dat verder inzicht geeft in onze werkzaamheden.

Ontstaan

De Nederlandse Taalunie is de initiatiefnemer van het ELV. Vanaf 1995 heeft de Taalunie zelf een programma van cursussen voor vertalers uit het Nederlands ontwikkeld. Het ELV is in 2001 in het leven geroepen om die activiteiten voort te zetten en verder uit te breiden. Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Ook de KU Leuven en de Universiteit Utrecht hebben literair vertalen hoog op de agenda staan. Deze universiteiten werken ook samen aan de transnationale Master Literair Vertalen.

Voor de periode 2001-2018 is op een 'Feiten & Cijfers'-poster in kaart gebracht welke werkzaamheden het ELV sinds de start heeft uitgevoerd en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Deze kan bij ons worden opgevraagd.

Bureau en beheer

De beheerstructuur van het ELV zorgt ervoor dat de doelstellingen zo adequaat mogelijk uitgevoerd kunnen worden en kennis en expertise behouden blijven. De betrokken organisaties werken samen als gelijkwaardige partners. 

Het bestuur bestaat uit Kris Van de Poel (algemeen secretaris Taalunie), Liesbet Heyvaert (vice-decaan Faculteit der Letteren, KU Leuven), Ann Rigney (Universiteit Utrecht), Tiziano Perez (directeur Nederlands Letterenfonds), Paul Hermans (directeur Literatuur Vlaanderen), en Martijn Nicolaas (bestuurssecretaris, Taalunie).

Het team, dat een coördinerende rol heeft, bestaat uit bureaumedewerkers Gea Schelhaas (coördinator), Sander Grasman, Anne Lopes Michielsen, Anne Sluijs en Arwin van der Zwan en wetenschappelijk medewerkers Onno Kosters (vanuit de Universiteit Utrecht), Lieven D'hulst en Chris Van de Poel (vanuit de KU Leuven).

De Universiteit Utrecht is penvoerder van het ELV. Het kantoor is aan de Universiteit Utrecht gevestigd.

feitenencijfers