Over ons

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) heeft als doel de deskundigheid van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen om zo de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands te waarborgen. Het verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise, toegespitst op de vragen uit de markt en de maatschappij.

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Het werd ingesteld in 2001 door de Taalunie, toen nog onder de naam Steunpunt Literair Vertalen. Net als de Taalunie is ook het ELV een Nederlands-Vlaamse organisatie. Belangrijke aandachtspunten in het programma van het ELV zijn:

  • het bevorderen van expertise bij vertaalopleidingen en talenopleidingen binnen het Nederlandse taalgebied en opleidingen Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied;
  • het delen van kennis en het verzamelen van informatie over de vertaalmarkt en het vertalersbestand ten behoeve van het beleid. Belangrijkste hulpmiddel hierbij is de website van het ELV, met onder meer informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld, antwoorden op veelgestelde vragen over literair vertalen, het laatste nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen en een bestand van literair vertalers in en uit het Nederlands die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het ELV;
  • expertise omzetten in nieuwe diensten voor opleidingen en vertalers;
  • het ontwikkelen van digitale lesomgevingen en -instrumenten voor literair vertalen;
  • scholing verzorgen voor talen waarin bestaande opleidingen moeilijk kunnen voorzien. Dit geldt met name voor vertalen uit het Nederlands naar andere talen;
  • het verder ontwikkelen, invullen en verspreiden van de Leerlijn Literair Vertalen die in 2016 werd opgeleverd. De leerlijn vormt ook de didactische basis voor de activiteiten van het ELV;
  • het faciliteren van mentoraten. Het ELV voert een programma van mentoraten en coachingstrajecten uit voor vertalers in en uit het Nederlands. Een mentoraat houdt in dat een beginnende vertaler bij het vertalen van een literair boek in een één-op-één-relatie samenwerkt met een ervaren vertaler die de rol van mentor op zich neemt. De coachingstrajecten zijn bedoeld voor gevorderde literair vertalers die op zoek zijn naar specifieke ondersteuning bij het vertalen van een bepaald werk;
  • het faciliteren of organiseren van hoogwaardige cursussen en andere activiteiten. Zo organiseert het ELV jaarlijks een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands. Ook worden er regelmatig studiedagen georganiseerd over onderwerpen binnen het literair vertalen, bijvoorbeeld over vertaaldidactiek of de beroepspraktijk van de literair vertaler.

Onderaan deze pagina is meer informatie te vinden in het beleidsplan van het ELV.

Ontstaan

De Nederlandse Taalunie is de initiatiefnemer van het ELV. Vanaf 1995 heeft de Taalunie zelf een programma van cursussen voor vertalers uit het Nederlands ontwikkeld. Het ELV is in het leven geroepen om die activiteiten voort te zetten en verder uit te breiden. Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Ook de KU Leuven en de Universiteit Utrecht hebben literair vertalen hoog op de agenda staan. Deze universiteiten werken ook samen aan de transnationale Master Literair Vertalen.

Bureau en beheer

De beheerstructuur van het ELV zorgt ervoor dat de nieuwe doelstellingen zo adequaat mogelijk uitgevoerd kunnen worden en kennis en expertise behouden blijven. De betrokken organisaties werken samen als gelijkwaardige partners. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, met vertegenwoordigers van het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen.

Het ELV verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise.

Het bestuur is de opdrachtgever voor het bureau, dat een coördinerende rol heeft. De inhoudelijke kwaliteit van de diensten en producten die door het ELV worden ontwikkeld, wordt gewaarborgd door een wetenschappelijk comité met leden uit de twee universiteiten. Daarnaast is een adviesraad ingesteld, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken groepen: vertalers, opleiders, uitgevers en beleidsmakers. Het bestuur bestaat uit Hans Bennis (algemeen secretaris Taalunie), Liesbet Heyvaert (vice-decaan Faculteit der Letteren, KU Leuven), Ann Rigney (Universiteit Utrecht), Tiziano Perez (directeur Nederlands Letterenfonds), Koen van Bockstal (directeur Literatuur Vlaanderen), en Martijn Nicolaas (bestuurssecretaris, Taalunie).

Carlo van Baelen, Elke Brems, Martijn David, Dirk Demuynck, Isabel Hessel, Nicolette Hoekmeijer, Henriette Louwerse, Mark Pieters en Martine Woudt vormen samen de adviesraad. Daarnaast heeft het ELV een wetenschappelijk comité dat leden uit de twee betrokken universiteiten kent: Onno Kosters (Universiteit Utrecht), Lieven D'hulst (KU Leuven) en Chris van de Poel (KU Leuven). De Universiteit Utrecht is penvoerder van het ELV. Het kantoor is aan de Universiteit Utrecht gevestigd. Het bureau bestaat uit Gea Schelhaas (coördinator), Sander Grasman (projectmedewerker), Anne Lopes Michielsen (projectmedewerker), Arwin van der Zwan (projectmedewerker) en Anne Sluijs (projectassistent). 

De website

Op de website is meer informatie te vinden over het ELV als organisatie, maar ook over literair vertalen in het algemeen. Zo kun je hier meer lezen over de vertaalcursussen die wij organiseren en over ons mentoraatsprogramma. Verder vind je hier het laatste nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen, informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld en het Vertalersbestand: een bestand van literair vertalers van en naar het Nederlands die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het ELV. 

De website van het ELV wordt bijgehouden door het bureau en biedt informatie voor literair vertalers en voor allen die literair vertaler willen worden. Ook gerelateerde partijen als uitgeverijen en onderwijsinstellingen kunnen hier voor hen relevante informatie vinden over literair vertalen. Het accent ligt op deskundigheidsbevordering, opleiding en op uitwisseling van kennis en expertise.