Over ons

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) geeft een impuls aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en het delen van expertise. Dit doen we door het versterken van kennis, vaardigheden en professionaliteit bij vertalers, opleiders en betrokken instanties.

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Het werd ingesteld in 2001 door de Taalunie. Net als de Taalunie is ook het ELV een Nederlands-Vlaamse organisatie. 

Wat we doen

  • We faciliteren individuele begeleiding (ontwikkelingstrajecten en mentoraten) voor vertalers in en uit het Nederlands, waarbij beginnende vertalers bij het vertalen van een literair boek één-op-één samenwerken met een ervaren vertaler als mentor;
  • We faciliteren en organiseren online en offline cursussen en andere educatieve activiteiten, zoals gastcolleges en studiedagen;
  • We ondersteunen opleiding voor talen waarin bestaande vertaalopleidingen moeilijk kunnen voorzien. Dit geldt met name voor vertalen uit het Nederlands naar andere talen;
  • We ontwikkelen kennis die kan worden ingezet bij het opleiden van vertalers binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. We zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling en verspreiding van de Leerlijn Literair Vertalen die in 2016 werd opgeleverd; 
  • We verzamelen informatie en delen kennis die relevant is voor literair vertalers en andere geïnteresseerden via de website - met name de Kennisbank -, de nieuwsbrief en sociale media;
  • We participeren in nationale en internationale netwerken rond literair vertalen (PETRA-E, ESLT) en adviseren en werken waar gewenst samen met andere organisaties in het vertaalvak en onderwijs rond spiltaal Nederlands.

Onderaan deze pagina is het beleidsplan te downloaden, dat verder inzicht geeft in onze missie, visie en werkzaamheden.

Voor de periode 2001-2018 is op een 'Feiten & Cijfers'-poster in kaart gebracht welke werkzaamheden het ELV sinds de start heeft uitgevoerd en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Deze kan bij ons worden opgevraagd.

Wie we zijn

Het bestuur bepaalt het beleid en stuurt het team aan. Het bestaat uit Luc Delrue (algemeen secretaris a.i. Taalunie, voorzitter), Elke Brems (KU Leuven), Haidee Kotze (Universiteit Utrecht), Romkje de Bildt (directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds) en Paul Hermans (directeur Literatuur Vlaanderen). Bestuurssecretaris is Folkert de Vriend (Taalunie). Het bestuur komt twee keer per jaar samen.

Het team voert het beleid uit en bestaat uit Gea Schelhaas (directeur), bureaumedewerkers Sander Grasman, Bodil Ponte en Tom Ruben en wetenschappelijk medewerkers Chris Van de Poel (KU Leuven) en Gys-Walt van Egdom (Universiteit Utrecht).

De Universiteit Utrecht is penvoerder van het ELV. Het kantoor is aan de Universiteit Utrecht gevestigd.