Online leeromgeving ELVi

Het online leren is een belangrijk aandachtspunt van het ELV. Naast de reguliere cursussen van het ELV worden zowel blended als volledig online cursussen aangeboden via ELVi. 

ELVi (ELV interactief) is een volledig online leeromgeving, speciaal ingericht en ontwikkeld door het ELV voor online en blended onderwijs voor literair vertalers. Het ELV wil beginnend vertalers bijstaan met het leggen van contacten, de vertalersgemeenschap versterken en vertalers stimuleren om van elkaar te leren. ELVi draagt bij aan de community-vorming bij literair vertalers, ook voor geografisch verspreide vertalers.

Huidige cursisten kunnen hier inloggen.