Professionaliseringscursussen

Professionaliseringscursussen bereiden beginnende vertalers in of uit het Nederlands beter voor op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler. Je werkt aan een persoonlijk portfolio.

Een deelnemer pitcht een boek voor een groep mensen rond een tafel.

De focus ligt op de professionele bekwaamheid van de literair vertaler, waarbij onderwerpen aan bod komen zoals: het literaire veld waarin je als vertaler actief bent, ondernemerschap, zichtbaarheid, de literair vertaler als intercultureel ambassadeur, onderhandelen, pitchen en meer. Al deze aspecten worden verder uitgewerkt in een individueel portfolio. Je volgt de cursus samen met vertalers in en uit verschillende talen en krijgt workshops van ervaren vertalers en professionals uit het boekenvak.

In de cursusaankondigingen staan steeds alle details over de inhoud van de cursus en welke ingangseisen gelden. Wat we altijd vragen is motivatie om te leren, flexibiliteit qua beschikbaarheid en voldoende tijd om opdrachten, vertalingen en leeswerk te maken. De benodigde tijdsinvestering wordt in de cursusaankondiging vermeld.

Aanbod 2024

  • Informatie volgt zsm. Abonneer je op onze nieuwsbrief als je niets wilt missen!