Aankondiging Digitale najaarscursus literair vertalen Europees-Spaans en Braziliaans-Portugees 2017

04 augustus 2017 - ELV Nieuws

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de Digitale Cursus Literair Vertalen 2017 voor vertalers uit het Nederlands met als doeltalen Europees-Spaans en Braziliaans-Portugees van 9 oktober t/m 3 december 2017.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert dit najaar een Digitale Cursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands in het Europees-Spaans en Braziliaans-Portugees. De cursus vindt in zijn geheel online plaats van 9 oktober tot en met 3 december. Voor toelating van belangstellenden tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van motivatie en cv.

Voor wie

De Digitale Cursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Bij voorkeur hebben de kandidaten enige ervaring als literair vertaler of eerder deelgenomen aan cursussen.

Niveau

Voor de Digitale Cursus Literair Vertalen 2017 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld:

  • Moedertaalspreker (native speaker) Europees-Spaans of Braziliaans-Portugees;
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal
  • (ERK B2/C1);
  • Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
  • Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie);

Programma

De cursus duurt 8 weken en heeft een studielast van 1 à 1,5 dagdeel per week. Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname. Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers om hun vertalingen en opdrachten te bespreken. Eens per twee weken wordt de bijeenkomst geleid door een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien.  

Kosten

We vragen om een bijdrage in de kosten van € 30. Belangstellenden voor wie de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de inschrijving aangeven.

Selectie

Selectie vindt plaats op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring, ook in vergelijking met de overige kandidaten, en vooral motivatie en cv. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren.

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de digitale cursus worden gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het serieus deelnemen aan alle cursusonderdelen. Meer details over het programma volgen spoedig.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld en inclusief motivatie en cv op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan t/m zondag 27 augustus 2017.