Aankondiging Online Najaarscursus Literair Vertalen Portugees-Nederlands

20 augustus 2019 - ELV Nieuws

Van 7 oktober tot medio december organiseert het ELV de Online Najaarscursus Literair Vertalen voor vertalers in het Nederlands uit het Portugees. De cursus vindt grotendeels online plaats, maar zal ook twee fysieke bijeenkomsten bevatten. Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden tot en met 9 september 2019. Voor toelating vindt een selectie plaats, onder meer op basis van motivatie en cv, en mogelijk een proefvertaling.

Voor wie

De Online Najaarscursus Literair Vertalen Portugees-Nederlands is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieuze ambitie hebben om als literair vertaler werkzaam te zijn. Bij voorkeur hebben de kandidaten enige ervaring als literair vertaler of eerder deelgenomen aan cursussen op het gebied van literair vertalen.

Niveau

Voor deze Online Najaarscursus Literair Vertalen zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

  • Beheerst het Nederlands op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
  • Beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • Beschikt over goede passieve en actieve kennis van de brontaal en heeft een passie voor literatuur;
  • Heeft aantoonbare ambitie om zich verder te professionaliseren en vertaalopdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Programma

De cursus heeft een studielast van ongeveer één tot anderhalf dag per week. Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname. De cursus bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het vertalen van enkele literaire tekstfragmenten onder leiding van Arie Pos, een ervaren vertaler in en uit Portugees. Tijdens dit onderdeel perfectioneren de cursisten hun vertaalvaardigheden en wordt er aandacht besteed aan het literaire veld van het Portugese taalgebied. De docent en de cursisten spreken ongeveer 4 keer af om via Skype de gemaakte vertalingen te bespreken. Het tweede onderdeel richt zich op een ander belangrijk aspect van de vertaalloopbaan: het verwerven van vertaalopdrachten. Bij dit cursusonderdeel zullen de deelnemers door ervaren professionals uit de vertaal- en uitgeefwereld worden onderricht in o.a. het schrijven van een leesrapport en het pitchen van een vertaling bij een uitgeverij. Hiervoor zullen twee fysieke bijeenkomsten in Utrecht worden georganiseerd. De cursisten zullen aan de hand van een zelfgekozen Portugeestalige roman een aantal opdrachten maken met als doel om tot een concreet voorstel voor een vertaalproject te komen.

Kosten

De cursuskosten bedragen € 50. Belangstellenden voor wie de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de inschrijving aangeven.

Selectie

Selectie vindt plaats op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring (ook in vergelijking met de overige kandidaten), en vooral motivatie en cv. Mogelijk wordt aanvragers gevraagd een proefvertaling te maken. De cursussen van het ELV zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die daadwerkelijk een professionele loopbaan als literair vertaler nastreven.

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Online Najaarscursus Literair Vertalen wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen, waarmee de cursist zich verplicht tot actieve deelname aan alle cursusonderdelen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier, te vinden onderaan deze pagina, volledig ingevuld en inclusief motivatie en cv op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan tot en met 9 september 2019. Neem voor meer informatie contact op via literair.vertalen@uu.nl.