Brockway Prijs naar Daniel Cunin

25 mei 2018 - Prijzen en nominaties

De Brockway Prijs, de tweejaarlijkse prijs voor poëzievertalers uit het Nederlands, is dit jaar toegekend aan Daniel Cunin.

Aan de prijs, die is ingesteld door het Nederlands Letterenfonds, is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 1 juni a.s. tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam.

Daniel Cunin heeft naast zijn vele prozavertalingen inmiddels een groot oeuvre opgebouwd van poëzievertalingen uit het Nederlands in het Frans. De jury bekroont met de Brockway Prijs 2018 dit oeuvre, en in het bijzonder zijn vertaling Une cage à la recherche d’un oiseau, een keuze uit de gedichten van Willem van Toorn. De bundel verscheen in 2016 bij uitgeverij L’arbre de Diane in Brussel.

De jury prijst de vindingrijkheid, de soepele manier van formuleren en het gevoel voor ritme waardoor de Franse vertaling van de gedichten van Willem van Toorn zich kenmerkt.

De jury van de Brockway Prijs 2018 bestond uit literair vertalers Kiki Coumans (Frans-Nederlands) en Bertrand Abraham (Nederlands-Frans), bijgestaan door Peter Bergsma, vertaler en directeur van het Vertalershuis Amsterdam, een onderdeel van het Nederlands Letterenfonds.

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Letterenfonds.