Dutch Literature in Translation presenteert website

07 september 2022 - Algemeen

Tijdens het 21ste Colloquium Neerlandicum dat tussen 22 en 26 augustus 2022 in Nijmegen plaatsvond, werden de resultaten van het project ‘Dutch Literature in Translation’ (DLIT) gepresenteerd. De website van het project presenteert de onderzoeksresultaten van de afzonderlijke partners die verschillende aspecten van de internationale circulatie van Nederlandse literatuur hebben onderzocht.

Presentatie IVN-projectteam

De nieuwe website is hier te vinden: https://dlit.univie.ac.at/

Het beoogde bezoekerspubliek van de website is breed. DLIT wil zoveel mogelijk mensen bereiken die belangstelling hebben voor Nederlandse literatuur in vertaling en wel in alle uithoeken van de wereld. Daarom is de website Engelstalig en zijn de teksten niet per se wetenschappelijk van aard. Deze essayistische benadering moet ervoor zorgen dat ook mensen die niet in de letterkunde gespecialiseerd zijn van de inhoud kunnen genieten. De website besteedt bijzondere aandacht aan de transnationale rol van de Nederlandse literatuur in vertaling.

Digital Library and Bibliography of Literature in Translation (DLBT)

In vele bijdragen wordt verwezen naar de Digital Library and Bibliography of Literature in Translation (DLBT) die continu wordt geactualiseerd en aangevuld. DLBT is al sinds jaren de poort naar zowel bibliografieën van en over literatuur in vertaling als ook naar gedigitaliseerde receptiedocumenten over vertaalde literatuur. De gegevens van het Letterenfonds zijn daarin verwerkt, en worden constant aangevuld met veel andere titels (vaak gepubliceerd in tijdschriften en zonder subsidie), extra informatie en receptiedocumenten (reviews, recensies, bewerkingen, e.d.). De documenten worden uitvoerig beschreven, zodat zeer gevarieerde zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Alle zoekresultaten kunnen ook op verschillende manier gevisualiseerd worden.

De structuur van de DLIT-site berust enerzijds op het perspectief van de landen en anderzijds op de dwarsverbanden tussen de receptie van Nederlandse literatuur in verschillende uithoeken van Europa. Bij elk land (of taalgebied) worden thematische clusters gepresenteerd die focussen op een bepaalde auteur, een belangrijke vertaler, een uitgeverij die als belangrijke bemiddelaar van Nederlandse literatuur in het respectievelijke gebied wordt beschouwd en een aantal andere casussen. In iedere sectie vindt de bezoeker een overzicht van de belangrijkste tendensen en verwijzingen naar de publicaties die in verschillende talen over ‘Nederlandse literatuur in vertaling’ zijn verschenen. Het transnationale perspectief biedt een uitvoerig overzicht over de onderwerpen die in de afzonderlijke clusters aan de orde komen. Kiest men bijvoorbeeld het transnationale thema ‘Children’s Literature’, dan verschijnen er verwijzingen naar alle clusters waarin kinder- en jeugdliteratuur ter sprake komt.

Nieuwsbrief

Op de hoofdpagina vindt de bezoeker ook een rubriek met nieuws. Daarin worden interessante evenementen en publicaties aangekondigd, respectievelijk gepresenteerd. Drie keer per jaar wordt naar geïnteresseerden een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief worden de nieuwste berichten en de nieuwste ontwikkelingen op de site voorgesteld, uiteraard met bijzondere aandacht voor transnationale thema’s.

De initatiefnemers nodigen iedereen van harte uit om de nieuwe site te verkennen, een abonnement te nemen op de nieuwsbrief, en contact op te nemen als je voorstellen hebt voor nieuwe clusters. De website is een ‘work in progress’, een plek waar iedereen die met de receptie van Nederlandse literatuur bezig is, de resultaten van zijn of haar onderzoek aan een breed publiek kan presenteren. Ook voor de rubriek ‘nieuws’ zijn bijdragen welkom.

Het ELV maakte deel uit van de adviesgroep van DLIT.