Eerste Duits-Nederlandse Vice-Versa-workshop voor literair vertalers

09 september 2016 - Evenementen

elangstellenden worden uitgenodigd zich aan te melden voor de allereerste Duits-Nederlandse Vice-Versa-workshop van 14 tot 19 november 2016 in het Europäische Übersetzer-Kollegium te Straelen.

Logo's

Het betreft een intervisieworkshop voor literair vertalers Duits-Nederlands en Nederlands-Duits. Vertalers presenteren hun eigen werk en reageren op elkaars vertalingen. Zodoende kunnen deelnemers een gefundeerde reactie van collega’s op hun eigen vertaling verwachten en met vakgenoten diepgravend discussiëren over vertaalproblemen.

Tegelijkertijd biedt de workshop de mogelijkheid om beroepsmatig contact te leggen met collega’s die andersom vertalen. Tijdens de gesprekken, die worden geleid door een Duitse en Nederlandse moderator, zal intensieve discussie van de vertalingen centraal staan. Eventueel kunnen in verband met specifieke kwesties ook externe experts worden uitgenodigd. Alle teksten zullen van tevoren circuleren en ter voorbereiding wordt een kritische lezing van de teksten van anderen en een weldoordachte presentatie van de eigen tekst verwacht.

De workshops worden geleid door Anne Folkertsma en Gregor Seferens. Er is plaats voor 10 deelnemers, literair vertalers met ten minste één publicatie op hun naam. Gestreefd wordt naar een gelijk aantal deelnemers met Nederlands c.q. Duits als moedertaal. De selectie zal worden gemaakt op basis van de aanmeldingen, waarbij onder meer wordt gekeken naar de kwaliteit van de vertaling, de aard van de vertaalproblemen en de samenstelling van de deelnemersgroep. Aanmeldingen van vertalers, die aan het begin van hun loopbaan staan zijn bijzonder welkom.

Wanneer: maandagmiddag, 14 november 2016‚ tot zaterdagochtend 19 november 2016.

Waar: Europäisches Übersetzer-Kollegium, Kuhstraße 15-19, D 47638 Straelen, Duitsland.

Kosten: De deelname aan de workshop, inclusief onderdak en alle maaltijden, is kosteloos. Reiskosten worden vergoed tot een maximum van 200 euro.

Coördinatie:Europäisches Übersetzer-Kollegium, Straelen.

Toelatingseisen:

  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en literatuur;
  • Ten minste één gepubliceerde literaire vertaling.

Aanmelding (in het Duits of Nederlands) geschiedt op basis van:

  • Een kort cv voorzien van een publicatie-overzicht;
  • Drie tot vijf bladzijden uit een huidige of toekomstige, ten tijde van de workshop nog niet voltooide, vertaling (fictie of non-fictie). Een vertaalcontract is niet vereist, maar geef aan of er een is/zal worden afgesloten. Indien er nog geen project in het verschiet ligt, kunt u ook een vertaling uit een boek indienen dat in uw ogen publicatie in het Nederlands of Duits verdient en dat u onder de aandacht van uitgevers hebt gebracht of nog wilt brengen. Reeds gepubliceerde vertalingen komen niet in aanmerking.
  • De betreffende bladzijden uit het origineel (met regelnummering);
  • Een korte karakteristiek van auteur en werk (max. 1 bladzijde);
  • Een specificatie van de vertaalproblemen van de ingezonden passage en van het werk in zijn geheel;
  • Lever de tekst aan met dubbele regelafstand, ten minste in korps 12, met regelnummering in de linker kantlijn en ruimte voor aantekeningen aan de rechterzijde.

Aanmeldingstermijnuiterlijk 3 oktober 2016 (U krijgt een ontvangstbevestiging via de e-mail.)

Wij verzoeken u alle onderdelen van de aanmelding van uw naam te voorzien en in afzonderlijke bestanden (.doc, .docx of .pdf) via de e-mail te sturen aan het Europäische Übersetzer-Kollegium Straelen euk.straelen@t-online.de (onder vermelding van: Niederländisch-Werkstatt).

 

Het ViceVersa-programma is opgezet door het Deutsche Übersetzerfonds en de Robert Bosch Stiftung GmbH. De workshop vindt plaats met ondersteuning van de Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Taalunie.