Help mee aan een onderzoek naar de Vertalingendatabase

08 februari 2022 - Algemeen

Krisztina Gracza loopt stage bij het Nederlands Letterenfonds. Als onderdeel van haar proefschrift dat ze aan de ELTE Universiteit te Boedapest aan het voorbereiden is, doet ze onderzoek naar de Vertalingendatabase (www.vertalingendatabase.nl). Ze vraagt gebruikers om voor 20 februari een vragenlijst over de vertalingendatabase in te vullen.

Screenshot van de startpagina van de vertalingendatabase.

Met dit onderzoek wil ze beter inzicht krijgen door wie, hoe vaak en waarvoor de vertalingendatabase buiten het fonds wordt gebruikt. Om dit te kunnen meten heeft ze een vragenlijst samengesteld. De antwoorden op de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Krisztina wil echter het mogelijke verschil per organisatie/instelling/beroep in kaart brengen. Deze informatie wordt alleen voor het onderzoek gebruikt en is niet herleidbaar (naar respondenten).

De vragenlijst staat van 1 t/m 20 februari open en het invullen kost slechts een paar minuten. Krisztina zou heel dankbaar zijn voor uw hulp bij haar onderzoek. Als u met haar contact wil opnemen, kunt u dit adres gebruiken: k.gracza@letterenfonds.nl.

De informatie in de Vertalingendatabase wordt voortdurend geactualiseerd op basis van vele bronnen. Ook uw aanvullingen zijn welkom. U kunt deze altijd mailen aan Marlies Hoff: m.hoff@letterenfonds.nl. Uw aanvullingen of correcties worden dan z.s.m. verwerkt.