Inschrijving geopend nieuwe editie jongerenvertaalwedstrijd Juvenes Translatores

11 september 2019

De Europese Commissie heeft de 13e editie van haar jaarlijkse vertaalwedstrijd Juvenes Translatores aangekondigd, een wedstrijd voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs uit heel Europa. Scholen uit alle EU-lidstaten kunnen zich online inschrijven om hun leerlingen te laten wedijveren met leeftijdsgenoten uit heel Europa.

Het directoraat-generaal Vertaling van de Commissie organiseert sinds 2007 elk jaar de wedstrijd Juvenes Translatores (Latijn voor "jonge vertalers"). De wedstrijd promoot het leren van talen in scholen en laat jongeren ervaren hoe het is om vertaler te zijn. De wedstrijd staat open voor 17-jarige leerlingen uit het middelbaar onderwijs en vindt op dezelfde datum plaats in alle geselecteerde scholen uit de hele EU.

Dit jaar zullen de deelnemende tieners een tekst moeten vertalen over hoe jongeren zich kunnen inzetten voor het Europa van de toekomst. De deelnemers kunnen de voorgelegde tekst vertalen van en naar een van de 24 officiële talen van de EU (552 mogelijke talencombinaties). Tijdens de editie van vorig jaar maakten de leerlingen gebruik van 154 talencombinaties. De inschrijving door de scholen — de eerste van twee fasen — loopt tot en met 20 oktober 2019. 

Lees hier meer over de wedstrijd en de inschrijfprocedure.