Letterenfonds Vertaalprijs 2019 voor Aai Prins

30 september 2019 - Prijzen en nominaties

De Letterenfonds Vertaalprijs 2019 gaat naar Aai Prins, literair vertaalster Russisch-Nederlands. Hiermee wordt niet alleen de hoge kwaliteit van haar vertaaloeuvre maar ook haar inzet als cultureel ambassadeur bekroond. Aan de oeuvreprijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden, die op vrijdag 13 december a.s zal worden uitgereikt.

Aai Prins (1959) staat bekend als een uitmuntend vertaalster van Russische literatuur. Zij gooide twintig jaar geleden al hoge ogen met het onvertaalbaar geachte gedicht ‘Zangezi’ van de futuristische dichter Velimir Chlebnikov en recenter met de hervertaling van verhalen en novellen van Gogol en van Dokter Zjivago van Pasternak. Haar tomeloze inzet voor en doorzettingsvermogen bij vaak uiterst moeilijke en tijdrovende projecten blijkt ook uit de dit jaar gepubliceerde Verhalen van Andrej Platonov. Bij de twee laatstgenoemde monumentale vertalingen verzorgde ze bovendien een helder en informatief nawoord.

Haar ambassadeurschap blijkt ook uit de circa honderd recensies voor onder meer de Volkskrant waarin ze werk van bekende auteurs als Poesjkin, Toergenjev, Dostojevski, Tolstoj, Nabokov, Brodsky behandelde, maar ook van minder bekende als Garsjin en Kononov. Vanuit Sint-Petersburg, waar ze vanaf 2006 Nederlands doceerde aan het NIP en de Universiteit van Sint-Petersburg, deed ze in de Groene verslag van politieke en culturele aangelegenheden. Tot slot zet Prins, nu zij weer in Nederland woont, zich in voor de opleiding van nieuw vertaaltalent via de Vertalersvakschool.

Jury

De jury van de Letterenfonds Vertaalprijs 2019 bestond uit Elly Schippers (literair vertaler Duits-Nederlands, lid Raad van advies van het Letterenfonds), Janny Middelbeek-Oortgiesen (literair vertaler Zweeds) en Niek Miedema (literair vertaler Engels), beiden tevens oud-laureaat. 

Vertaalprijs

Met ingang van 2019 is het prijzengeld van de Letterenfonds Vertaalprijs verhoogd van 10.000 naar 15.000 euro. In de even jaren wordt voortaan een literair vertaler uit het Nederlands bekroond, en in de oneven jaren een vertaler van literatuur in het Nederlands. Recent ging de prijs naar Janny Middelbeek-Oortgiesen (Zweeds-Nederlands), Goedele De Sterck (Nederlands-Spaans) en Roel Schuyt, vertaler van literatuur uit alle (huidige) talen van het voormalige Joegoslavië en uit Albanië.

Links

 

Bron: Nederlands Letterenfonds