Lezing Helge Daniëls: boekomslagen en hun verbeeldende kracht

17 november 2022 - Evenementen

In het kader van de masteropleiding literair vertalen 2022-2023 geeft Helge Daniëls op donderdag 24 november een lezing aan de Campus Sint-Jacob van de KU Leuven. De lezing is getiteld 'Boekomslagen en hun verbeeldende kracht: vertaling, gender en de postkoloniale blik'Toegang is gratis. 

Boekomslagen zijn echte blikvangers. Door de directheid ervan vertoont het beeldmateriaal op het omslag de neiging om de potentiële koper en lezer in een oogopslag aan te trekken of af te stoten. Bovendien vormen de verbale elementen (zoals titel, ondertitel, blurbs) samen met de visuele elementen (beeldmateriaal, lettertype, kleurgebruik etc.) de brug tussen lezers en de inhoud van een boek en zijn ze het medium dat tekst met context verbindt. (Mendelsund & Alworth 2020)

Boekomslagen scheppen niet alleen de eerste band tussen lezer en tekst, ze creëren eveneens een ‘verwachtingshorizon’ omdat ze impliciete aannames over genres activeren en zo de leeservaring mee beïnvloeden. Om deze reden, maar ook omdat ze een breder publiek bereiken dan alleen maar de lezers, is het belangrijk om de ideologische dimensies van het materiaal op het kaft onder de loep te nemen.

In deze lezing zal de spreker dieper ingaan op de verschuivingen die romans van vrouwelijke Arabische auteurs ondergaan wanneer ze in het Nederlands vertaald worden. De nadruk zal liggen op paratekstuele elementen, in het bijzonder de afbeeldingen op het kaft en de vertaling van de titel. De analyse zal de onderliggende ideologische patronen van de tekstuele en visuele verschuivingen blootleggen. 

Over de spreker

Helge Daniëls studeerde Oosterse talen en culturen (Arabistiek) aan de UGent en specialiseerde zich verder aan het NVIC in Egypte en Yarmouk Universiteit (Irbid, Jordanië). Momenteel doceert ze Arabisch, Arabische linguïstiek en sociolinguïstiek en Arabische literatuur aan de KULeuven.

Haar huidige linguïstische onderzoek laat zich onder de noemer ‘het Arabisch: taal, macht en identiteit’ brengen en is gesitueerd binnen de ideologiestudie en de linguïstische pragmatiek. Deze onderzoekslijn, die zich richt op de relatie tussen taalvariabiliteit en identiteitsconstructie, bevindt zich per definitie op het kruispunt van de studie van taal, politiek, geschiedenis en religie. In het verlengde hiervan ontwikkelt ze momenteel een nieuwe onderzoekslijn met taalvariabiliteit in Arabische literatuur en zogenaamde ‘hybride’ literatuur in het Engels als focus. Hierbij gaat ze ook in op de uitdagingen voor de literaire vertaler. Zelf werkte Helge Daniëls als literair vertaler voor o.a. Dietsche Warande en Belfort, PEN, Het Toneelhuis en de Poëziekrant.

Donderdag 24 november 2022 | 11 u | KU Leuven, Campus Sint-Jacob (Antwerpen), lokaal 00.100

Toegang: gratis

Voor praktische informatie over de bereikbaarheid van de campus:

https://www.kuleuven.be/kulag/nl/gebouw/808-51/onderwijs

Decoratieve afbeelding van handen met een boek.