Nederlands Letterenfonds introduceert nieuwe subsidie voor beginnende vertalers

21 februari 2023 - Algemeen

Het Nederlands Letterenfonds heeft een nieuwe subsidie geïntroduceerd voor literair vertalers die aan hun eerste vertaling in het Nederlands of Fries gaan werken: de startersbeurs. De startersbeurs is bedoeld om het opbouwen van een vertaalcarrière makkelijker te maken. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Met de startersbeurzen komt er een doorgaande lijn in de ondersteuning van afgestudeerde literair vertalers in Nederland. De belangrijkste pijlers zijn de individuele begeleidingstrajecten van het ELV, de auteurshonoraria van de gesubsidieerde literaire tijdschriften zoals De Gids, FilterDe RevisorTerras en Tirade, en de starters- en ontwikkelbeurzen van het Nederlands Letterenfonds. De hoogte van de beurs is gelijk aan het honorarium dat in het modelcontract is overeengekomen met de uitgeverij, met een maximum van €5.000. 

Naast de startersbeurs biedt het Nederlands Letterenfonds vertalers ook de mogelijkheid een ontwikkelbeurs of een projectsubsidie aan te vragen. In het nieuwsbericht op de website van het Nederlands Letterenfonds is een tabel opgenomen waarin wordt aangegeven bij welk stadium in een vertaalcarrière de verschillende ondersteuningsvormen van het ELV en het Nederlands Letterenfonds passen.

Meer informatie

Volg deze link voor meer informatie over de starters- en ontwikkelbeurzen van het Nederlands Letterenfonds. Op diezelfde pagina is ook het aanvraagformulier te vinden. Meer informatie over de projectsubsidies voor literaire vertalingen vind je hier. Meer informatie over de verschillende vormen van individuele begeleiding die het ELV aanbiedt, vind je hier

Tabel met op de X-as verschillende stadia van een beginnende vertaalcarrière en op de Y-as welke ondersteuningsmogelijkheden die het Nederlands Letterenfonds en het ELV aanbieden. Een groen kruisje geeft aan welke ondersteuningsvorm past bij welk stadium.