Negentiende Literaire Vertaaldagen

21 september 2017 - Evenementen

De negentiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 8 december (symposiumdag) en zaterdag 9 december (workshopdag) 2017 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Tijdelijk een ander zijn’.

Als literair vertaler moet je maanden- en soms jarenlang in de huid van je auteur en/of je personages kruipen, wat verschillende emoties kan oproepen, zoals ontroering, afkeer, spanning en opwinding. In hoeverre zijn deze emoties van invloed op het vertaalproces en op de uiteindelijke vertaling?

Na een duo-inleiding door Nicolette Hoekmeijer en Jeanne Holierhoek zullen vier vertalers de verschillende aspecten van het thema belichten: Jan-Robert Braat, vertaler van onder meer Het einde van de Rode mens van de Wit-Russische Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj, Kiki Coumans, samensteller en vertaler van De eerste keer dat ik mijn hoed verloor van de Franse auteur Colette, Sam Garrett, vertaler in het Engels van De avonden van Gerard Reve en Turks fruit van Jan Wolkers en Katelijne De Vuyst, vertaler van Escal-Vigor van de Franstalige Vlaamse auteur Georges Eekhoud. De lezingen zullen worden afgewisseld door optredens van leden van De Vereniging van Nieuwe Vertalers (VvNV), bijgenaamd ‘Vertaalkriebels’.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 9 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een workshop ‘Toneelvertalen’ onder leiding van Tom Kleijn en een workshop ‘Schrijven over vertalen’ onder leiding van Ton Naaijkens.

Symposium, vrijdag 8 december

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00 uur Ontvangst

10.30 uur Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam

10.45 uur Nicolette Hoekmeijer en Jeanne Holierhoek: Over het oprekken van je identiteit (inleiding)

11.15 uur Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

11.30 uur Intermezzo door ‘De Nieuwe Vertalers’

11.40 uur Jan-Robert-Braat: Over de weerzin die vertalen kan oproepen (Aleksijevitsj)

12.00 uur Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

12.15 uur Filmpjes Vertalersgeluk

12.30 uur Lunch

14.00 uur Ganzenbordspel onder leiding van ‘De Nieuwe Vertalers’

14.30 uur Kiki Coumans: Over emoties die vertalen kan oproepen (Colette)

14.50 uur Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

15.05 uur Sam Garrett: over het vertalen van De avonden en Turks Fruit (tegenstelling qua emoties)

15.25 uur Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

15.40 uur Intermezzo ‘De Nieuwe Vertalers’

15.50 uur Katelijne De Vuyst: over het vertalen van een mannelijke ‘homoseksuele roman’ door een vrouw (Eekhoud)

16.10 uur Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

16.25 uur Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Vertaalprijs

17.00 uur Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 9 december

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 10 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Manik Sarkar
Eva Wissenburg

(2) Duits-Nederlands
Els Snick

(3) Engels-Nederlands
Annelies Jorna (Kinder- en jeugdliteratuur)
Auke Leistra
Saskia van der Lingen

(4) Italiaans-Nederlands
Miriam Bunnik en Mara Schepers

(5) Spaans-Nederlands
Adri Boon

(6) Nederlands-Frans
Daniel Cunin

(7) Nederlands-Duits
Isabel Hessel

(8) Nederlands-Engels
Michele Hutchison
Jonathan Reeder

(9) Toneelvertalen
Tom Kleijn

(10) Schrijven over vertalen
Ton Naaijkens

Rooster workshops

10.30 - 12.30 workshops

12.30 - 13.30 lunch

13.30 - 16.30 workshops

16.30 borrel

 

De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70 voor 2 dagen). Het inschrijfgeld voor de symposiumdag kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Het betreffende bankrekeningnummer vindt u op het formulier. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 16 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 16 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 15 november 2017 te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

Het formulier moet worden ingevuld en per e-mail verzonden vóór 15 oktober 2017.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.