Nieuwe online editie van de ANS

26 april 2021 - Algemeen

Op dinsdag 20 april is een nieuwe online editie verschenen van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, ook wel bekend als de ANS of e-ANS. De ANS is het standaard naslagwerk waarin de grammaticale regels van het Nederlands worden beschreven.

De ANS richt zich op de professionele gebruikers van het Nederlands: leerkrachten, leerlingen en studenten, tekstschrijvers, vertalers en dergelijke. Het vernieuwde naslagwerk is te raadplegen op https://e-ans.ivdnt.org.

De afgelopen jaren heeft een consortium van vijf universiteiten en wetenschappelijke instellingen uit Nederland en Vlaanderen aan deze derde editie van de ANS gewerkt: de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit en het Instituut voor de Nederlandse Taal.

De vernieuwde ANS is een initiatief van de Taalunie en is ook door de Taalunie gefinancierd. Het gemeenschappelijk bepalen van de spraakkunst is een verdragstaak van de Taalunie, net als het bepalen van de officiële spelling. Het werk is ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Dat Vlaams-Nederlands instituut is opgericht als expertisecentrum dat de belangrijkste taalbronnen voor het Nederlands ontwikkelt, beheert en voor een groot publiek beschikbaar stelt. Naast de ANS beheert het INT bijvoorbeeld ook grote hedendaagse en historische woordenboeken zoals het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) en vertaalwoordenboeken tussen het Nederlands en talen als het Portugees, Nieuwgrieks en Estisch.​

Lees hier het persbericht over de verschijning van de vernieuwde ANS.