Nieuwe tijdelijke regelingen Nederlands Letterenfonds

08 april 2021 - Algemeen

Het Nederlands Letterenfonds heeft twee nieuwe tijdelijke steunmaatregelen geopend. Voor literair vertalers in en uit het Nederlands is er de mogelijkheid om een opdracht voor een fragmentvertaling aan te vragen. Ook de regeling Van maker tot lezer 2021 staat open voor vertalers.

Van maker tot lezer 2021

De regeling Van maker tot lezer 2021 staat open voor makers die recent direct of indirect door het Nederlands Letterenfonds zijn ondersteund. Dit geldt voor een brede groep: in aanmerking komen ook schrijvers, performers, graphic novelists, illustratoren en vertalers in het Nederlands die in de afgelopen beleidsperiode 2017-2020 bijvoorbeeld op of in een door het Letterenfonds ondersteund festival of tijdschrift hebben gestaan. Een eerdere literaire boekpublicatie is dus niet noodzakelijk.

Ook makers die in de eerste maanden van 2021 (d.w.z. voor 1 juni 2021) een literair boek publiceren dat direct of indirect door het Nederlands Letterenfonds is ondersteund kunnen een aanvraag indienen. Op de website van het Nederlands Letterenfonds staat een precieze opsomming van wie kunnen aanvragen.

Schrijvers en vertalers die vorig jaar al een beroep deden op de tijdelijke regelingen Van maker tot lezer en Van maker tot lezer, de uitbreiding kunnen dat nu weer doen. Althans, voor een nieuw plan.

Voor alle voor te leggen plannen geldt dat ze in 2021 of 2022 moeten worden uitgevoerd. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in maximaal acht weken afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 8 juni 2021, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond van € 550.000 is bereikt.

Fragmentvertalingen voor literair vertalers in het Nederlands en Fries

Aan literair vertalers in het Nederlands of Fries wordt uiterlijk tot en met maandag 14 juni aanstaande de mogelijkheid geboden een bijdrage aan te vragen voor een fragmentvertaling van een buitenlands literair werk en dit werk onder de aandacht te brengen van uitgeverijen en/of redacties van literaire tijdschriften. Op deze manier worden literair vertalers ondersteund, en worden uitgevers geattendeerd op nieuwe titels.

De ‘opdrachtregeling’ staat zowel open voor literair vertalers die in recente jaren een projectsubsidie ontvingen als voor afgestudeerden van de vertaalopleidingen in Nederland, (beginnende) vertalers die bij het Expertisecentrum Literair Vertalen een traject hebben afgerond, of vertalers die voor een door het Letterenfonds ondersteund tijdschrift of festival een literaire vertaling verzorgden. De precieze voorwaarden en het aanvraagformulier vind je hier.

Fragmentvertalingen voor literair vertalers uit het Nederlands

Aan literair vertalers uit het Nederlands geeft het Nederlands Letterenfonds in 2021 opnieuw de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een Nederlands literair werk, en dit actief onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers. Alle genres komen in aanmerking: van non-fictie tot graphic novel, van kinder- en jeugdliteratuur tot poëzie. Deze aanvraagmogelijkheid is maart 2021 via een direct mailing bij alle ‘geaccrediteerde’ literair vertalers uit het Nederlands onder de aandacht gebracht. Meer informatie over deze tijdelijke maatregel is hier te vinden. Voorstellen zijn welkom tot vrijdag 30 april aanstaande.

Deze tijdelijke regelingen zijn financieel mogelijk gemaakt door het tweede steunpakket voor cultuur van het Nederlandse ministerie van OCW, dat primair gericht is op makers.

Bron: Nieuwe tijdelijke regelingen voor makers