Oproep: Found in Translation met Daniel Canty

29 januari 2020 - Evenementen

Op donderdag 27 februari is het tijd voor een nieuwe aflevering in de reeks vertaalworkshops van Passa Porta: Found in Translation. Tijdens deze editie buigen deelnemers zich over een korte filosofische vertelling van de Franstalige Canadees Daniel Canty. Om kans te maken op deelname aan de workshop stuur je jouw vertaling van een verhaal van Canty in voor 10 februari.

Daniel Canty is Passa Porta’s writer-in-residence voor de eerste maanden van 2020. De workshop, in aanwezigheid van deze schrijver, wordt begeleid door literair vertaler en recensent Daan Pieters. Na afloop wordt het beste resultaat gepubliceerd op de website van Passa Porta.

Zin om je kans te wagen, kennis te maken met Daniel Canty en meer te leren over de stiel van literair vertaler? Maak dan jouw Nederlandse versie van dit verhaal en mail die vóór 10 februari naar piet.joostens@passaporta.be. Probeer ook een passende vertaling te maken van de namen in de titel! De tien beste vertalers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie op 27 februari om 19u30 in Passa Porta in Brussel.