Residentie voor schrijvers, dichters en literair vertalers in Roland Holsthuis

19 oktober 2023 - Algemeen

Schrijvers, dichters en literair vertalers kunnen het Roland Holsthuis in Bergen (NH) een kalendermaand lang huren als werkplek. Het Bert Schierbeekfonds biedt hen de mogelijkheid om op deze literair-historisch unieke locatie tegen een gereduceerd tarief in alle rust te werken. Dit pand, het voormalige woonhuis van de dichter, wordt sinds 2003 door het Bert Schierbeekfonds gehuurd van de Stichting A. Roland Holst Fonds. Deadline voor het aanvragen: 2 november.

Roland Holsthuis in Bergen (NH)

Maandhuur

Het huis wordt steeds per kalendermaand verhuurd. Van de huurder wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 800 per maand. Dit bedrag is inclusief gebruik van gas, licht en water, wifi, en eenmalige (eind)schoonmaakkosten van € 50. De resterende maandlasten worden gesubsidieerd door het Bert Schierbeekfonds.

Met ingang van 2017 werkt het Roland Holsthuis samen met Museum Kranenburgh; elk jaar geeft een aantal in Bergen residerende auteurs een rondleiding door het museum.

Voorwaarden en selectiecriteria

Om voor huur in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden en selectiecriteria:

  • Van de aanvrager dient minimaal één oorspronkelijk of vertaald literair werk in het Nederlands of Fries te zijn gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij (of twee toneelstukken openbaar te zijn gemaakt door een professioneel theatergezelschap).
  • Bij aanmelding ontvangen we graag een beknopt werkplan (maximaal één A4). Hierin worden de voorgenomen werkzaamheden omschreven en wordt aangegeven in hoeverre het verblijf zal bijdragen aan de verwezenlijking hiervan. Voeg bij de aanvraag ook een korte biografische schets met vermelding van reeds gepubliceerd werk. Geef ook aan welke maand of periode uw voorkeur heeft.
  • De huurder verplicht zich bij aanvaarding om eventueel een bijdrage te leveren aan de publiciteit rond het Roland Holsthuis en het Bert Schierbeekfonds. Dit gebeurt in overleg en in alle redelijkheid.
  • Bij gelijke geschiktheid van kandidaten krijgen zij die nog niet eerder in het huis verbleven voorrang.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aanmelding en procedure

Ieder najaar is er een aanmeldingsronde voor het daaropvolgende kalenderjaar. In 2023 is het huis reeds volgeboekt. Inschrijving voor 2024 is mogelijk tot en met woensdag 1 november 2023. Het bestuur van het Bert Schierbeekfonds selecteert de huurders en is verantwoordelijk voor de besluiten. Uiterlijk begin december krijgen aanvragers uitsluitsel. Hierover wordt verder niet gecorrespondeerd.

Wilt u in 2024 een maand in het Roland Holsthuis verblijven? Stuur dan voor donderdag 2 november 2023 een e-mail met de gewenste huurperiode en uw werkplan + cv naar x.van.diest@letterenfonds.nl

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen: 020-5207300, of bezoek de website van het Nederlands Letterenfonds.