Residenties in Noord-Amerika voor literair vertalers

05 oktober 2016

In het voorjaar van 2017 zijn er in de staat New York en in Banff (Canada) twee verblijfsplekken beschikbaar voor literair vertalers.

Het gaat respectievelijk om de maand mei en juni. Kandidaten die in die periode aan een interessant vertaalproject werken en de rust en concentratie goed kunnen gebruiken, maar tegelijkertijd op zoek zijn naar het inspirerende effect van internationaal gezelschap kunnen zich aanmelden.

Er is een groot aantal mogelijkheden voor auteurs en vertalers om gedurende enige tijd de eigen werkplek te verruilen voor een andere werkomgeving in binnen- of buitenland. Deze residenties dienen uiteenlopende doelen. Nederlandse auteurs en vertalers wordt de mogelijkheid geboden om zich te begeven in een anderstalige literaire omgeving, een internationaal netwerk op te bouwen, onderwijs aan studenten te verzorgen en het eigen werk in het buitenland te promoten.

Andersom wordt aan bijzondere gastschrijvers uit het buitenland de kans geboden om in Nederland onderzoek te doen en een blijvende band met ons land op te bouwen. Sommige residenties zijn sterk aan het auteursbeleid gelieerd, met veel ruimte voor de schepping van nieuw werk, andere hebben een nauwe samenhang met het vertaal- en promotiebeleid en concentreren zich op de zichtbaarheid van vertaalde literatuur en op deskundigheidsbevordering.

Kijk voor meer informatie en aanmeldingsprocedure op de website van het Nederlands Letterenfonds.