Romkje de Bildt nieuwe directeur Nederlands Letterenfonds

24 augustus 2023 - Algemeen

Romkje de Bildt volgt per 1 november Tiziano Perez op als directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. De Bildt is nu adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

foto vanRomkje de Bildt
Romkje de Bildt (foto: Teun Grondman)

'Romkje de Bildt heeft een brede ervaring in het veld, en brengt zowel vanuit haar vorige functies, haar bestuurlijke ervaring en haar persoonlijkheid veel kennis en kunde mee voor het Letterenfonds', aldus Roos Vermeij, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Letterenfonds.

'Het onderhouden van een rijkgeschakeerd literair landschap in de breedste zin is belangrijk voor een samenleving', zegt De Bildt zelf. 'Het Nederlands Letterenfonds speelt daarbij een cruciale rol. Ik kijk ernaar uit me samen met alle medewerkers van het fonds daarvoor te mogen inzetten.'

De Bildt (1981) is sinds 2017 verantwoordelijk voor het literaire beleid van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waaronder het adviseren over aanvragen en de naleving van richtlijnen als de Fair Practice Code. Ook is ze secretaris van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.

Eerder werkte ze onder andere als medewerker educatie bij de CPNB en als redacteur bij de Surinaamse krant de Ware Tijd. Ze studeerde Klassieke talen en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.