Subsidieregeling voor Italiaanse vertalingen

13 juli 2021 - Algemeen

Het Centrum voor Boeken en Lezen (Cepell), een onafhankelijk instituut van het Italiaanse Ministerie van Cultuur, heeft een subsidiebedrag beschikbaar gesteld ter bevordering van de vertaling van Italiaanse auteurs in vreemde talen. Ook uitgevers in het Nederlandse taalgebied komen hiervoor in aanmerking.

Voor de subsidieregeling, waarvoor in totaal €650.000 is vrijgemaakt, komen alle literaire genres in aanmerking, zolang het boek is geschreven door een Italiaanse auteur en uiterlijk 1 juli in druk is verschenen. De hoogte van de subsidie varieert van €500 tot €5.000, afhankelijk van onder andere de lengte van de vertaling.

De vertaalbeurzen worden toegekend aan buitenlandse uitgevers die tussen 1 januari en 29 oktober 2021 een buitenlandse rechtenovereenkomst of intentieverklaring hebben afgesloten met een Italiaanse uitgever om een ​​werk van een Italiaanse auteur in de eigen taal te vertalen. Italiaanse uitgeverijen, uitgeversgroepen of literaire bureaus moeten uiterlijk op 29 oktober 2021 namens de buitenlandse uitgever de subsidie aanvragen.

Meer informatie vind je op de website van de Groep Algemene Uitgevers (GAU).