Vereniging van Schrijvers en Vertalers per 1 januari 2017 Auteursbond

23 januari 2017

Per 1 januari 2017 heeft de VSeV een nieuwe naam: Auteursbond. Er is gekozen voor een naam die de verschillende schrijf- en vertaalspecialismen binnen de vereniging samenbindt.

auteursbond

De Auteursbond is een Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. Ze vertegenwoordigen ruim 1.500 auteurs: prozaschrijvers, dichters, jeugd­boeken­schrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten en onder­titelaars. Ook is de Auteursbond een actieve auteurssociëteit.

Nieuwe website

De naamsverandering brengt ook een nieuwe website met zich mee: www.auteursbond.nl. Hier zijn tevens de vernieuwde e-mailadressen te vinden. Het bezoekadres en de telefoonnummers van het bureau van de vereniging blijven ongewijzigd. 

Nieuwe secties

Aan de naamswijziging ging een reorganisatie vooraf. Vanaf 1 januari 2017 zal de vereniging geen dochterorganisaties meer hebben, maar secties. In totaal negen secties zullen actief opkomen voor de belangen van de aangesloten leden binnen hun specifieke beroepsgroep. De negen secties vertegenwoordigen letterkundigen (schrijvers en dichters), jeugdboekenschrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, educatieve auteurs, literair vertalers, boekvertalers, freelance journalisten en ondertitelaars. In de loop van 2017 zal voor elke sectie een eigen website zijn gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.auteursbond.nl