Verschenen: Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis

23 september 2021 - Algemeen

Deze week is Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis (Boom uitgevers Amsterdam) verschenen. Het boek brengt in beeld wat en hoe er in de Nederlanden door de eeuwen heen is vertaald, wie daarbij betrokken waren en in hoeverre vertalingen van belang zijn geweest voor sociale en culturele veranderingen.

Niet eerder werd de geschiedenis van het vertalen in Nederland en Vlaanderen uit de doeken gedaan. Deze eerste vertaalgeschiedenis biedt een doorlopend overzicht dat de geschiedenis van het vertalen in de Nederlanden weergeeft van de middeleeuwen tot heden. Over elk van de vijf periodes waarin het boek is opgedeeld, wordt een overkoepelend verhaal verteld door een vooraanstaande kenner, aangevuld met markante gebeurtenissen, momenten en conflicten, portretten van vertalers, cijfermateriaal en een overvloed aan illustraties. Meer informatie is hier te vinden.

Dirk Schoenaers (tot 1550), Theo Hermans (vroegmoderne tijd en zeventiende eeuw), Inger Leemans (achttiende eeuw), Cees Koster (negentiende eeuw) en Ton Naaijkens (twintigste eeuw tot heden) vormen samen het collectief dat dit boek schreef. 

Tijdens De Vertaaldag op aanstaande zaterdag 25 september geeft Ton Naaijkens samen met Marc Beerens (uitgeverij Boom) een presentatie van het boek. 

Boekomslag van Vertalen in de Nederlanden.