Verschijning Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen

14 oktober 2019 - ELV Nieuws

Afgelopen vrijdag is tijdens een feestelijke bijeenkomst Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen gepresenteerd. Deze nieuwe publicatie voor vertalers en andere geïnteresseerden is verschenen bij de Universitaire Pers Leuven, onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris Van de Poel. De bundel is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen en bevat bijdragen van 23 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers in en uit het Nederlands). Het boek is nu in de boekhandel en in open access beschikbaar.

Op 11 oktober werd in een volle Kanunnikenzaal in Utrecht de verschijning van het nieuwe boek gevierd. Na een welkomstwoord van Gea Schelhaas namens het ELV, gaf Lieven D'hulst, lid van het Wetenschappelijk Comité van het ELV, namens de eindredacteuren een introductie op de nieuwe publicatie. Hij benadrukte als bijzonder aspect van het boek dat het wetenschappers en vertalers uit de praktijk verenigt: zij zijn complementair. Onno Kosters (eveneens lid van het WeCo) en Luk Van Haute gaven een vooruitblik op hun hoofdstukken uit de bundel, respectievelijk over het vertalen van poëzie en het vertalen van realia.

Vervolgens was het woord aan vertaler Laura Watkinson, die een eerste reactie gaf op het boek dat zij al voor verschijning mocht lezen. 'In één woord: wauw,' begon ze. Door terug te blikken op hoe ze zelf vertaler is geworden, maakte zij duidelijk hoe belangrijk Alles verandert altijd kan zijn voor elke student die erover denkt om vertaler te worden én voor de beginnende vertaler die vaak nog geen idee heeft wat er allemaal bij het vak komt kijken.

Het eerste exemplaar werd tot slot overhandigd aan vertaler Jeanne Holierhoek, tevens auteur van één van de hoofdstukken. Hoewel ze al vijftig jaar vertaalt, leer je volgens haar bij elk boek weer iets nieuws. De vertaler is nooit uitgeleerd, en daarom zal dit boek, geschreven vanuit zoveel verschillende ervaringen en perspectieven, niet alleen voor beginnende vertalers, maar voor iedereen nieuwe inzichten opleveren. 

Het boek is nu verkrijgbaar via Nederlandse en Vlaamse boekhandels, of via de website van de Universitaire Pers Leuven. Ook is het dankzij het KU Leuven Fonds voor Fair Open Access en het Expertisecentrum Literair Vertalen beschikbaar in open access, en maken de hoofdstukken onderdeel uit van onze eigen Kennisbank.

Elbert Besaris legde de middag vast op beeld (zie hieronder). Naast de genoemde sprekers is op de groepsfoto een deel van de auteurs te zien die een hoofdstuk verzorgden. Het boek bevat bijdragen van Erik Bindervoet, Henri Bloemen, Paul Claes, Harm Damsma, Goedele De Sterck, Nicolette Hoekmeijer, Jeanne Holierhoek, Onno Kosters, Stella Linn, Niek Miedema, Janny Middelbeek-Oortgiesen, Philippe Noble, Jelle Noorman, Franco Paris, Désirée Schyns, Carlo Van Baelen, Laura van Campenhout, Jeroen Vandaele, Chris Van de Poel, Barber van de Pol, Luk Van Haute, Fedde van Santen en Ine Willems.

Lieven D'hulst - presentatie AVA
Lieven D'hulst - presentatie AVA
Onno Kosters - presentatie AVA
Onno Kosters - presentatie AVA
Luk Van Haute - presentatie AVA
Luk Van Haute - presentatie AVA
Gea Schelhaas - presentatie AVA
Laura Watkinson - presentatie AVA
Laura Watkinson
presentatie AVA
Overhandiging AVA aan Jeanne Holierhoek
Jeanne Holierhoek - presentatie AVA
Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen
Groepsfoto auteurs
Groepsfoto 2