Literaire Vertaaldagen 2019

Van 13 december 2019 – tot 14 december 2019

De eenentwintigste Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 13 (symposiumdag) en zaterdag 14 december (workshopdag) 2019 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Vertalen en muziek – het dienen van twee muzen’.

Aandacht zal worden besteed aan het vertalen en ten gehore brengen van liedteksten in diverse genres, het recht doen in vertaling aan de muzikaliteit van poëzie en prozateksten en de link tussen taal en muziek in het algemeen. Als laatste programmaonderdeel zal aandacht worden besteed aan het vertolken van muziek in gebarentaal.

Sprekers zijn hispanist, literair vertaler en muziekrecensent Maarten Steenmeijer, veelzijdig proza- en poëzievertaler David Colmer, Jacques Brel-vertalers Geert Van Istendael en Koen Stassijns, literair vertaalster en operazangeres Lette Vos, germaniste en Thomas Bernhard-specialiste Barbara Mariacher en gebarentolk Mirjam Stolk, bekend van het Eurovisie Songfestival 2019.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 14 december drie ‘bijzondere’ workshops gehouden, ‘Hoe verkoop ik mijn werk (en een beetje mijzelf)’, ‘Verschuivende opvattingen over beladen termen’ en ‘Vertalen zonder regels? Over het vertalen van beeld’. NB: U kunt zich t/m 13 oktober aanmelden voor een workshop. De organisatie kan uw deelname aan een workshop pas op 16 oktober definitief bevestigen; voor workshops waar het aantal aanmeldingen te groot is, zal een selectie gemaakt worden.

Het volledige programma en het inschrijfformulier zijn hier te vinden.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Auteursbond en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Locaties:

  • De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag 13 december)
  • Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, Amsterdam (workshopdag 14 december)