Projectsubsidies voor literaire vertalingen in het Nederlands (Nederlands Letterenfonds)

Datum: 15 april 2023

Het Nederlands Letterenfonds beoogt met de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen de Nederlandse literatuur te verrijken door de bevordering van vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers kunnen met behulp van een projectsubsidie van het fonds investeren in kwaliteitsvolle vertalingen en in (de ontwikkeling van) hun talent.

De aanvrager moet minstens één zelfstandige literaire vertaling hebben gemaakt (conform Modelcontract Literaire Uitgeversgroep/Auteursbond). Deze mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar. Bovendien moet het vertaaldebuut zijn vertaald uit dezelfde taal als de brontekst waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd. Een duo-vertaling is toegestaan mits het project waarvoor wordt aangevraagd door hetzelfde duo wordt vertaald als de literaire debuutvertaling.

Bekijk alle informatie op de site van het Nederlands Letterenfonds.