Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers

Datum: 01 juli 2020

Met een stimuleringssubsidie wil Literatuur Vlaanderen talentvolle vertalers de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te ontwikkelen als literair vertaler. Je komt in aanmerking als je in België woont en vertaler bent van vreemdtalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips in het Nederlands.

Een voorwaarde voor het ontvangen van een stimuleringssubsidie is dat je al een eerste literaire vertaling hebt gepubliceerd in boekvorm, in een cultureel-literair tijdschrift en/of in een verzamelbundel. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten komen in aanmerking.

Meer informatie is te vinden op de site van Literatuur Vlaanderen.