Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers

Datum: 15 september 2020

Met een stimuleringssubsidie wil Literatuur Vlaanderen talentvolle vertalers de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te ontwikkelen als literair vertaler.

Woon je in België en ben je een vertaler van vreemdtalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips in het Nederlands? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.

Een voorwaarde voor het ontvangen van een stimuleringssubsidie is dat je al een eerste literaire vertaling hebt gepubliceerd in boekvorm, in een cultureel-literair tijdschrift en/of in een verzamelbundel. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten komen in aanmerking.

De kwaliteit van je recente vertaalwerk is het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een projectbeurs voor literair vertalers.

Je kunt drie keer per jaar een projectbeurs voor literaire vertalers aanvragen. De volgende deadline is 15 september 2020.

Lees meer op de site van Literatuur Vlaanderen.