Uitreiking Amy van Marken vertaalprijs

Datum: 23 november 2018

Op vrijdagmiddag 23 november wordt de Amy van Marken vertaalprijs door Stichting Leonora Christina uitgereikt aan Michal van Zelm.

Op advies van een jury, bestaande uit dr. Anders Bay, docent Deens, vertaler en letterkundige, Elina van der Heijden, vertaler Zweeds en bestuurslid van stichting Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau, en drs. Lidewijde Paris, neerlandica en lid van de raad van advies van het Letterenfonds, wordt de vertaalprijs, bestaande uit een oorkonde en € 5.000,-, uitgereikt aan de vertaler Michal van Zelm voor zijn vertaling van Josefine Klougarts roman Én af os sover (2012) uit het Deens. Van Zelms vertaling is onder de titel Een van ons slaapt in 2018 verschenen bij Uitgeverij Oevers. Hij is een veelbelovende jonge vertaler, die zowel in Amsterdam als Kopenhagen filosofie en Deens heeft gestudeerd. Van Zelm heeft onder andere drie werken van Kierkegaard uit het Deens vertaald, die zijn verschenen onder de titel Mijn schrijverswerkzaamheid (2015) en was redacteur van de Nederlandse vertaling van de bundel Gedichten (2014) van de Deense auteur Yahya Hassan.

Stichting Leonora Christina wil de kennismaking van het Nederlandstalige publiek met kwalitatief uitstekend literair werk uit Scandinavië (zowel hedendaags werk als klassieken) bevorderen met bijzondere aandacht voor het werk van vrouwelijke auteurs. Met dat doel subsidieert zij bijzondere vertaalprojecten hiervan en verschenen er met financiële steun van de stichting Nederlandse vertalingen van poëzie van de Zweedstalige Finse Edith Södergran en de Noor Olav H. Hauge, een bundel moderne IJslandse en Faeröerse poëzie, korte verhalen van de Denen Jan Sonnergaard en Helle Helle, de Zweedse Inger Edelfeldt en de Groenlander Ole Korneliussen. Tevens verscheen, eveneens met haar steun, Linnaeus’Reis door Lapland en een bundel met Noorse volkssprookjes van Peter Christen Asbjørns en en Jørgen Moe en Moe en het dagboek Herinneringen aan mijn rampspoed van de Deense gravin Leonora Christina Ulfeldt. Verder heeft de stichting financieel bijgedragen aan de Nederlandse vertaling van Joakim Garffs biografie over Kierkegaard. Recent verschenen de roman Melancholia Ivan Jon Fosse en de toneelwerken Strømmer van Tale Næss, Zuiver van Maria Tryti Vennerød, Satellieten aan de hemel van Kristoffer Grønskag en De Terugkomsten van Fredrik Brattberg met steun van de stichting.

In het kader van haar doelstelling heeft de stichting in 2005, een tweejaarlijkse Amy van Marken vertaalprijs van € 5.000,- ingesteld voor een uitmuntende literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit. De vertaalprijs is te vergelijken met de Aleida Schotprijs voor literaire vertalingen uit de Slavische talen en de Dr. Elly Jafféprijs voor literaire vertalingen uit het Frans.

De Amy van Markenprijs is vernoemd naar wijlen prof. dr. Amy van Marken (1912-1995), de ‘Grand Old Lady’ van de Nederlandse Scandinavistiek, die onder meer actief was als literair vertaler en veel heeft betekend voor de huidige generatie vertalers uit de Scandinavische talen. Ten tijde van het tienjarig bestaan van Stichting Leonora Christina in 2010 verscheen de biografie Mijn vak werd mijn leven. Amy van Marken 1912-1995in de reeks biografieën van Groningse hoogleraren, die in opdracht van de stichting Nicolaas Mulerius Fonds van de Rijksuniversiteit wordt uitgegeven door Barkhuis Publishing. 

De eerste Amy van Marken vertaalprijs werd in 2006 uitgereikt aan Diederik Grit en Edith Koenders voor hun gezamenlijke vertaling getiteld Het gelukkige Arabië van de Deense auteur Thorkild Hansen (1927-1989). In 2008 werd de Amy van Marken vertaalprijs uitgereikt aan Bertie van der Meij voor haar vertaling getiteld Sterven van liefde en leven van wijn. Een bloemlezing uit de Epistels en Zangen van Fredman van liederen van de Zweedse auteur Carl Michael Bellman (1740-1795). In 2010 werd de Amy van Marken vertaalprijs toegekend aan Paula Stevens voor haar gehele vertaaloeuvre. Twee jaar later ontving Marianne Molenaar de Amy van Markenvertaalprijs voor haar Nederlandse vertaling van Karl Ove Knausgårds werk Vader (2011). Annelies van Hees kreeg in 2014 de Amy van Marken vertaalprijs voor haar vertaling van Jens Peter Jacobsens roman Niels Lyhne(2014). In 2016 werd de vertaalprijs uitgereikt aan Sophie Kuiper voor haar vertaling van Philip Teirs roman Vinterkriget. En äktenskapsroman (2013) uit het Zweeds.

Bron: persbericht Stichting Leonora Christina