Workshop en conferentie “Translation and the Periodical” (Universiteit Gent)

Van 13 september 2023 – tot 15 september 2023

Op 13, 14 en 15 september 2023 vindt aan de Universiteit Gent de conferentie “Translation and the Periodical” plaats. De conferentie begint met een workshop voor master- en doctoraatsstudenten op 13 september, gevolgd door de algemene conferentie op 14 en 15 september.

De centrale vraag van deze conferentie luidt of het vertalen van periodieken bepaalde kenmerken heeft waardoor deze vorm van vertalen zich onderscheidt van andere vormen, met name van gedrukte boeken, net zoals het schrijven ervan anders is. Er zal worden stilgestaan bij de discursieve technieken van de vertaling van bladen en tijdschriften en de sleutelrol die ze spelen in de bemiddeling van cultuur en de dynamische verkenning van het heden. Het doel is om uit te groeien tot een centrum van kennis en expertise in dit gestaag groeiende veld, zeker voor die periodieken die tot nog toe weinig wetenschappelijke aandacht kregen.

Voor meer informatie: zie de conferentie-website: https://www.ctm.ugent.be/