23e Literaire Vertaaldagen

Van 01 juli 2022 – tot 02 juli 2022

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022 vindt de drieëntwintigste editie van de Literaire Vertaaldagen plaats. Dit jaar staan ze in het teken van de vraag welke kennis binnen en buiten het bereik van een literair vertaler ligt. Vertalen is immers een leven lang leren.

Het programma bestaat zoals gewoonlijk uit een symposiumdag (1 juli) en een workshopdag (2 juli). De symposiumdag vindt plaats in de Rode Hoed te Amsterdam en de workshopdag in het Amsterdams Lyceum.

Kennis, ontwikkeling en blinde vlekken

Als literair vertaler moet je van alle markten thuis zijn en je levenslang blijven ontwikkelen op de meest uiteenlopende gebieden. Een boek staat in een lange literaire traditie en is ingebed in een bepaalde historische, geografische, maatschappelijke, sociologische en psychologische context, waardoor elke tekst vraagt om kennis en begrip van veel meer dan alleen de brontaal. Vertalers kunnen hierbij terugvallen op hun eigen gereedschapskist, maar stuiten ook op onderwerpen waarvan ze weinig tot niets weten, of op specifiek jargon waarin ze niet thuis zijn. Bij elk nieuw project moeten vertalers bereid zijn om de lacunes in hun kennis aan te vullen. En dan zijn er nog de ‘blinde vlekken’, de kennis die vertalers ontberen zonder zich daarvan bewust te zijn. Per definitie ben je blind voor je eigen valkuilen, dus hoe kun je daar tegenwicht aan bieden?

Het voortdurend verkrijgen van nieuwe kennis en begrip vraagt om een bijzondere, maar voor de meeste vertalers gelukkig bevredigende inspanning, die bovendien nog verder gaat dan alleen het vertaalde boek. Kennis betekent ook macht, en ingewijd zijn in het boekenvak heeft een bepalende invloed op de positie van een vertaler in het literaire veld.

Programma en inschrijving

De inschrijving is geopend! Alle informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven, vind je hier.

Over de Vertaaldagen

De Literaire Vertaaldagen zijn bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.