PETRA-E-conferentie 2021

Van 04 november 2021 – tot 06 november 2021

Van 4 tot 6 november 2021 zal de PETRA-E-conferentie 'Literary Translation Studies: Today & Tomorrow' plaatsvinden. De conferentie wordt gehouden in het Trinity College in Dublin.

Tijdens de conferentie wordt besproken hoe het vak van literair vertalen er momenteel voor staat en wordt vooruitgeblikt naar de toekomst. De belangrijkste onderzoeksvraag luidt: hoe zullen de literaire vertaalwetenschap en -praktijk in de komende tien jaar  veranderen? De bijdragen in de vorm van presentaties worden gegeven in het Engels en duren twintig minuten per stuk, waarna er tien minuten de tijd is voor een vragensessie.

Meer informatie vind je hier.

Over PETRA-E

PETRA-E is een netwerk voor onderwijs en training van literair vertalers. Het doel is Europese samenwerking en uitwisseling van vertaalonderwijs en -training te faciliteren. Eén van de uitkomsten is het PETRA-E Framework (Leerlijn Literair Vertalen). Het ELV is één van de leden van het netwerk en is sinds de oprichting ervan actief betrokken. Zie petra-education.eu voor meer informatie.

Logo van het PETRA-E Network.