Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep

Van 01 augustus 2021 – tot 13 augustus 2021

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent organiseert ook dit jaar weer een zomercursus voor studenten Nederlands als vreemde taal (NVT) van de Taalunie. De zomercursus vindt online plaats van 1 t/m 13 augustus. Het ELV verzorgt één van de workshops in het traject 'Zakelijk en literair vertalen'.

De Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep bestaat uit een programma van twee weken dat is gericht op de drie pijlers taal, cultuur en beroep. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse samenleving en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis verbreden en verdiepen die ze aan hun universiteit hebben opgedaan. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen en met het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Jaarlijks nemen er zo'n honderdtwintig studenten aan de zomercursus deel.

Het ELV geeft net als vorig jaar een workshop in het traject 'Zakelijk en literair vertalen', over de beroepskant van het literair vertalen. Tijdens de zomercursus kun je de studenten volgen via dit blog.