Vertaalprofiel van Hilda Schraa

Talen

In het Nederlands uit het:

Italiaans, Kroatisch

Over mij

Na mijn studie Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen voerde het leven me naar Kroatië (toen nog: Joegoslavië), naar Italië en weer terug naar Nederland.

Tijd om een oude droom op te pakken: boeken vertalen. Ik volgde eerst de studie tolk-vertaler aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen in Utrecht, vervolgens de opleiding voor Literair Vertaler Italiaans aan de Vertalersvakschool in Amsterdam.

Sinds 2013 ben ik werkzaam als freelance (beëdigd) tolk-vertaler Italiaans, sinds 2017 hoofdzakelijk als literair vertaler en tolk Italiaans. Voor mij een ideale combinatie: door het tolken kom ik in contact met mensen uit alle lagen van de bevolking en kom ik op de meest uitzonderlijke locaties. Ervaringen die me bij het literair vertalen weer van pas komen.

Kortom: ik heb het mooiste vak ter wereld! En het is helemaal fantastisch dat ik nu ook vanuit het Kroatisch vertaal, de taal die ik me eigen maakte tijdens mijn tienjarig verblijf in (voormalig) Joegoslavië.