23e Literaire Vertaaldagen: vertalen is een leven lang leren

16 maart 2022 - Algemeen

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022 vindt de drieëntwintigste editie van de Literaire Vertaaldagen plaats. Dit jaar staan ze in het teken van de vraag welke kennis binnen en buiten het bereik van een literair vertaler ligt. Vertalen is immers een leven lang leren. Het programma zal begin april bekend gemaakt worden, waarna de inschrijving geopend wordt.

Het programma bestaat zoals gewoonlijk uit een symposiumdag (1 juli) en een workshopdag (2 juli). De symposiumdag vindt plaats in de Rode Hoed te Amsterdam en de workshopdag in het Amsterdams Lyceum.

Kennis, ontwikkeling en blinde vlekken

Als literair vertaler moet je van alle markten thuis zijn en je levenslang blijven ontwikkelen op de meest uiteenlopende gebieden. Een boek staat in een lange literaire traditie en is ingebed in een bepaalde historische, geografische, maatschappelijke, sociologische en psychologische context, waardoor elke tekst vraagt om kennis en begrip van veel meer dan alleen de brontaal. Vertalers kunnen hierbij terugvallen op hun eigen gereedschapskist, maar stuiten ook op onderwerpen waarvan ze weinig tot niets weten, of op specifiek jargon waarin ze niet thuis zijn. Bij elk nieuw project moeten vertalers bereid zijn om de lacunes in hun kennis aan te vullen. En dan zijn er nog de ‘blinde vlekken’, de kennis die vertalers ontberen zonder zich daarvan bewust te zijn. Per definitie ben je blind voor je eigen valkuilen, dus hoe kun je daar tegenwicht aan bieden?

Het voortdurend verkrijgen van nieuwe kennis en begrip vraagt om een bijzondere, maar voor de meeste vertalers gelukkig bevredigende inspanning, die bovendien nog verder gaat dan alleen het vertaalde boek. Kennis betekent ook macht, en ingewijd zijn in het boekenvak heeft een bepalende invloed op de positie van een vertaler in het literaire veld.

Inhoud programma

Op de vertaaldagen onderzoeken we het brede spectrum van terreinen waarin vertalers zich verdiepen om een literair werk recht te doen, bieden we ze nieuw gereedschap en gaan we op zoek naar mogelijke blinde vlekken. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere kennis van hedendaagse populaire cultuur tegenover literaire bagage, vertaalhulpmiddelen van uiteenlopende aard, de ervaringen en perspectieven die een vertaler zelf meebrengt, inlevingsvermogen en inzicht in de boekenmarkt.

Inschrijving

Het programma van de symposiumdag en de workshopdag zal begin april bekend worden gemaakt op de online kanalen van het Nederlands Letterenfonds en het Vertalershuis, waarna de inschrijving geopend wordt. De organisatie verheugt zich erop u in groten getale en in levenden lijve te mogen verwelkomen in de Rode Hoed en het Amsterdams Lyceum!

Voor nu kunnen de volgende dagen vast in de agenda worden genoteerd:

  • Vrijdag 1 juli: Symposiumdag in de Rode Hoed, Amsterdam
  • Zaterdag 2 juli: Workshopdag in het Amsterdams Lyceum, Amsterdam

Over de Vertaaldagen

De Literaire Vertaaldagen zijn bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Promotieafbeelding voor de 23e literaire vertaaldagen.