CEATL-enquête: hoe staan vertalers ervoor?

16 juni 2020 - Algemeen

CEATL, de Europese Raad van vertalersorganisaties, houdt dit jaar een enquête over arbeidsomstandigheden van literair vertalers en boekvertalers in Europa. De enquête is belangrijk omdat gegevens worden gebruikt bij lobbywerk, zowel nationaal als internationaal, voor betere arbeidsomstandigheden voor vertalers. De vragenlijst invullen duurt circa 15 minuten en kan nog tot 10 juli.

De vragenlijst van CEATL wordt verspreid onder de doelgroep in heel Europa. Lobbywerk betekent vechten voor een betere inkomenspositie, maar ook voor auteursrechten, culturele erkenning en zichtbaarheid. Alleen met cijfers is aan te tonen hoe vertalers er in verschillende landen voor staan.

De (geanonimiseerde) uitkomsten gaan naar de Auteursbond, als lid van CEATL, die ze kan gebruiken in onderhandelingen met bijvoorbeeld uitgeversorganisaties en het ministerie. De uitkomsten kunnen ook worden gebruikt door het ELV en door het Letterenfonds bij de bepaling van hun beleid. Op Europees niveau zijn ze bedoeld voor o.a. het ENLIT (European Network for Literary Translation) en het EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency van de EU) bij de bepaling van vertaalbeurzen aan Europese uitgevers binnen het cultuurprogramma van de EU. Lees hier meer over het doel van de enquête.

Wil je meehelpen deze belangrijke informatie te verzamelen, vul dan de vragenlijst in. Dit kan tot 10 juli aanstaande. 

Met vragen kun je terecht bij Gertrud Maes (g.maes@chello.nl) of Hanneke van der Heijden (heijdenh@xs4all.nl), die als vertegenwoordigers van de Auteursbond zitting hebben in CEATL.

Logo van CEATL.