ELV Zomercursus Literair Vertalen Engels, Frans en Turks

22 maart 2017 - ELV Nieuws

Beginnend literair vertaler Engels, Frans of Turks? Meld je dan aan voor de Zomercursus Literair Vertalen 2017 voor vertalers uit het Nederlands met als doeltalen Engels, Frans en Turks van 21 t/m 25 augustus 2017 te Utrecht. Aanmelden kan nog tot en met 2 april.

ELV

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert dit jaar een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands in het Engels, Frans en Turks. De cursus vindt in zijn geheel plaats in Utrecht van 21 tot en met 25 augustus en is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating van belangstellenden tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van een proefvertaling, motivatie en de antwoorden op een vragenlijst waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan blijkt.

Voor wie

De Zomercursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Voor vertalers in het Engels en Frans geldt dat kandidaten bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

Niveau

Voor de Zomercursus Literair Vertalen 2017 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld:

  • Moedertaalspreker (native speaker) Engels, Frans of Turks;
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
  • Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie);
  • Voor vertalers in het Engels en Frans geldt dat kandidaten bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

Programma op locatie

Het programma omvat intensieve vertaalworkshops voor de drie doeltalen. Tijdens de workshops wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. De moderatoren zijn zelf vertaler. Daarnaast staan er verschillende plenaire colleges op het programma en is er aandacht voor de beroepspraktijk. Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Digitaal voortraject

Naast het programma op locatie is er bovendien een digitaal voortraject: een online cursus ter voorbereiding op de vertaalateliers in Utrecht. In juni, juli en augustus werken cursisten zelfstandig aan een fragment van de teksten die in de ateliers worden behandeld. Dit gebeurt via een Digitale Leeromgeving (DLO). Er is een online bijeenkomst met de medecursisten ter voorbereiding op de ateliers in Utrecht. Ook wordt er via de DLO aanvullend cursusmateriaal aangeboden, zoals weblectures en artikelen.

Kosten

We vragen om een bijdrage in de kosten van €200. Daar is bij inbegrepen: lunches op cursusdagen, een avondmaaltijd en een borrel. Belangstellenden voor wie de reiskosten en/of de bijdrage in de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. Cursisten die van ver komen hebben recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming in de overnachtingskosten.

Selectie

Selectie vindt mede plaats op grond van een anonieme proefvertaling. Daarnaast wordt er gekeken naar vooropleiding, eventuele vertaalervaring en vooral motivatie. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. De proefvertalingen moeten tussen 3 en 30 april 2017 worden gemaakt. De brontekst voor de proefvertaling wordt door het ELV verstuurd. Als het aantal aanmeldingen erg hoog is, wordt een voorselectie gemaakt, waarbij gekeken wordt naar vooropleiding, vertaalervaring en motivatie, ook in vergelijking met de overige kandidaten.

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Zomercursus worden gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

  • De cursist wordt gevraagd ter voorbereiding een vertaling te maken van de teksten die worden behandeld in de vertaalateliers. Deze tekstfragmenten zullen zo snel mogelijk na de selectieprocedure naar de cursist worden opgestuurd en de vertalingen moeten drie weken voor aanvang van de cursus weer (digitaal) bij het ELV worden ingeleverd;
  • Naast de voorbereiding voor de vertaalateliers zal de cursist ook gevraagd worden een aantal colleges voor te bereiden;
  • De cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de Zomercursus. De cursus vindt plaats van 21 augustus t/m 25 augustus 2017 in Utrecht en de gemiddelde cursusdag duurt van 9.00 tot 17.00. Naast deze verplichte cursusonderdelen worden er ook programmaonderdelen aangeboden ter ontspanning. Zo zal er bijvoorbeeld op ten minste een dag gezamenlijk worden gegeten en zal er een borrel zijn. We gaan er in principe van uit dat alle deelnemers ook naar deze programmaonderdelen komen. Meer details over het programma volgen spoedig.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld en inclusief de motivatie en cv op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan t/m zondag 2 april 2017.

Om er zeker van te zijn dat we iedereen hebben bereikt, is de deadline verschoven naar 2 april. 

 

Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Nederland

Telefoon: +31 (0)30 253 6026
E-mail: literair.vertalen@uu.nl
Website: http://www.literairvertalen.org

De cursus wordt georganiseerd door het ELV in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het ELV stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering. Zie voor meer informatie de website www.literairvertalen.org.