Nieuw online literatuurplatform Pas Uit

06 april 2023 - Algemeen

De Nederlandstalige literaire wereld is een online literatuurplatform rijker: Pas Uit. Pas Uit plaatst signalementen van onderbelichte vertalingen en nog niet eerder vertaalde literaire werken die het verdienen vertaald te worden. Iedereen kan een signalement inzenden ter beoordeling.

Pas Uit is een online platform dat onderbelicht literair werk onder de aandacht brengt. Middels signalementen richt het zich op vertaalde literatuur, literaire tijdschriften, theaterteksten en poëzie, maar ook op onvertaalde literatuur in andere talen dan het Nederlands. Vertalers uit allerlei talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Chinees, Russisch, Arabisch, en vele andere) belichten boeken die naar hun idee een vertaling in het Nederlands verdienen. 

Over de missie schrijft het platform: 'De missie van Pas Uit is om mondiale literatuur onder de aandacht te brengen van een Nederlands lezerspubliek. In de hedendaagse literatuurkritiek bestaan grote lacunes, onder meer omdat reguliere media sterk gericht zijn op Nederlands- en Engelstalig werk, en veel minder op andere taalgebieden. Pas Uit biedt tegenwicht door (onvertaalde of onderbelichte) literatuur van over de hele wereld te ontsluiten. Literaire critici, academici, fictieschrijvers, en vertalers wordt een platform geboden waarop zij signalementen kunnen schrijven over onderbelichte maar belangwekkende literaire werken uit de hele wereld. Zo helpen we lezers (en hopelijk ook uitgevers) om zich te oriënteren op de hedendaagse mondiale literatuur.'

De redactie van Pas Uit bestaat uit Tommy van Avermaete, Charlotte van Rooden, Obe Alkema en Yi Fong Au. Zie voor meer informatie pasuit.nl.

Het logo van Pas Uit: de twee woorden in onderkast tegen een witte achtergrond.