Online cursussen 2021 van start

16 september 2021 - Onderwijs

De Online cursussen 2021 van het ELV zijn deze week van start gegaan. In totaal zijn 38 cursisten geselecteerd om deel te nemen. Zij volgen de cursussen literair vertalen Nederlands-Frans (masterclass over toneel), Nederlands-Afrikaans, Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Indonesisch en Professionalisering van de beginnend vertaler (in en uit het Nederlands).

Screenshot van de kennismakingssessie in Teams. Alle deelnemers zwaaien.

De week begon met een kennismakingssessie, waarin vooruit werd geblikt op het programma en iedereen elkaar wat beter kon leren kennen. De deelnemers hadden elk een boek meegenomen dat iets vertelde over henzelf, als persoon of als vertaler. In zogenoemde breakout rooms spraken de deelnemers binnen hun cursusgroep verder, en wisselden zij bijvoorbeeld hun specialisaties uit waarover andere vertalers hen vragen kunnen stellen. 

Dinsdag vond de eerste openbare lezing plaats, die te volgen was door zowel cursisten als andere belangstellenden. Spreker Maaike van Rijn vertelde levendig over het vertalen van toneelteksten en over de wereld achter de schermen van het toneelvertalen. Na de lezing konden deelnemers van de cursus Nederlands-Frans (toneel) persoonlijk met haar napraten. De komende weken volgen nog zes andere openbare lezingen. Je kunt je daar nog voor aanmelden. 

Op het programma

De deelnemers van de vier literaire vertaalcursussen zullen zich elke twee weken met een ander genre bezighouden. In vertaalateliers behandelen ze onder begeleiding van ervaren vertalers teksten van verschillende auteurs.

Bijzonder is dit jaar dat we gelijktijdig de cursussen literair vertalen Nederlands-Afrikaans en Afrikaans-Nederlands organiseren, waardoor de deelnemers elkaar kunnen helpen in beide vertaalrichtingen (vice-versa-onderwijs). De cursisten van de eerste groep, die uit het Nederlands in het Afrikaans vertalen, zullen zich onder begeleiding van Daniël Hugo en Amelia de Vaal bezighouden met teksten van Mano Bouzamour, Saskia De Coster, Gideon Samson, Raoul de Jong, Eddy van Vliet, Carmien Michels, Radna Fabias en Harry Mulisch. De cursisten die in de andere richting vertalen, werken onder begeleiding van Dorien de Vries, Robert Dorsman en Alfred Schaffer aan teksten van Johan Vlok Louw, Ingrid Winterbach, Chris Barnard, Jolyn Philips, Bibi Slippers, Wilma Stockenström en Nathan Trantaal.

De deelnemers van de cursus literair vertalen Nederlands-Indonesisch zullen in de vertaalateliers begeleid worden door Maya Liem en Indira Ismail. De teksten die centraal staan komen uit het werk van Dido Michielsen, Arthur Japin, Gerda Dendooven, Mano Bouzamour, Raoul de Jong, Carmien Michels en Radna Fabias. 

De cursisten van de masterclass Nederlands-Frans (toneel) gaan onder begeleiding van Esther Gouarné en Mike Sens aan de slag met toneelteksten van Jibbe Willems, Bastiaan Vandendriessche, Jan Sobrie & Raven Ruëll, Magne van den Berg, Saman Amini & Nima Mohagegh en Maria Goos. 

De deelnemers van de cursus Professionalisering van de beginnend vertaler (in en uit het Nederlands) werken tijdens hun traject aan een individueel portfolio. De focus ligt hierbij minder op het vertalen zelf, maar vooral op de professionele bekwaamheid van de literair vertaler, waarbij onderwerpen aan bod komen zoals: het literaire veld waarin je als vertaler actief bent, ondernemerschap, zichtbaarheid, de literair vertaler als intercultureel ambassadeur, onderhandelen, pitchen en meer. Deze cursus wordt voor de tweede keer georganiseerd door het ELV.

De cursussen lopen tot en met 14 november.

Screenshot van de kennismakingssessie van de online cursussen. Iedereen houdt een boek omhoog.
De cursisten tijdens de kennismakingssessie met een boek dat iets over hen vertelt.
Screenshot van de vijf deelnemers van de cursus Nederlands-Frans.
De deelnemers aan de masterclass Nederlands-Frans (toneel).
Screenshot van de 10 deelnemers en 2 organisatoren van de professionaliseringscursus.
De deelnemers en organisatoren van de professionaliseringscursus (in en uit het Nederlands).