Inschrijvingen geopend voor online ELV-lezingen

02 september 2021 - ELV Nieuws

Dit najaar, van 14 september t/m 2 november, organiseert het ELV een reeks openbare lezingen. Je kunt je nu voor één of meerdere van deze online lezingen inschrijven. Sprekers zijn Maaike van Rijn (14 september), Rolf Erdorf (28 september), Désirée Schyns (5 oktober), Rokus Hofstede (12 oktober), Elies Smeyers (19 oktober), Yra van Dijk (26 oktober) en Abdelkader Benali (2 november).

Decoratieve blauwe afbeelding met daarop de namen van de sprekers.

Dit najaar organiseert het ELV weer verschillende online cursussen. Maar liefst zeven lezingen van experts zullen niet alleen voor de toegelaten cursisten te volgen zijn, maar voor iedereen die belangstelling heeft in de besproken onderwerpen.

Aangezien het ELV dit najaar zijn twintigjarig jubileum viert zijn we extra blij dat we met dit lezingenaanbod een grote groep mensen kunnen inspireren én het vertaalvak en de vertalers in de schijnwerpers kunnen zetten. 

De volgende lezingen staan op het programma:

1. Een inleiding tot het vertalen van toneelteksten

Datum en tijd: 14 september 10:00 uur

Spreker: Maaike van Rijn, literair (toneel)vertaler uit het Zweeds, Noors, Engels en Duits

Wat is er bijzonder aan het vertalen van toneel? En wat moet je weten over de theaterwereld, voor en achter de schermen, als je als toneelvertaler zou willen beginnen?

Meer informatie Registreren voor deze lezing

2. Kinder- en jeugdliteratuur, hoe leuk is dat?

Datum en tijd: 28 september 10:00 uur

Spreker: Rolf Erdorf, prijswinnend vertaler van kinder- en jeugdliteratuur uit het Nederlands in het Duits

Vertalen is een serieus vak maar wordt lang niet altijd au serieux genomen. Dat geldt nog meer als het – o, leuk! – om kinder- en jeugdliteratuur gaat. Bovendien meent (bijna) iedereen te weten wat 'goed voor kinderen' is en wat niet. Voorlezen is goed. Lezen ook. Er bestaan zelfs boeken speciaal geschreven voor kinderen die 'niet zo'n zin hebben in lezen'. Bijzonder leuke boeken dus? En welke boeken maken mij als vertaler blij? En wat als je oud en ouder wordt? Kun je dan nog voor de jeugd van tegenwoordig blijven vertalen?

Meer informatie Registreren voor deze lezing

3. Denken over vertalen voor vertalers

Datum en tijd: 5 oktober 10:00 uur

Spreker: Désirée Schyns, hoofddocent vertalen Frans-Nederlands en vertaalwetenschap (Universiteit Gent)

In mijn lezing wil ik praktijkvertalers laten kennis maken met een aantal begrippen die in de vertaalwetenschap gangbaar zijn om het complexe fenomeen van vertalen te kenschetsen. Het gaat bijvoorbeeld om skopos, vertaalinterpretatie, equivalentie en vertaling als transformatie. Daarnaast ga ik nader in op (niet geëxpliciteerde) normen en conventies die bij de verwachting over een goede vertaling een rol spelen.

Meer informatie Registreren voor deze lezing

4. Stijl in vertaling

Datum en tijd: 12 oktober 10:00 uur

Spreker: Rokus Hofstede, literair vertaler Frans-Nederlands en winnaar Martinus Nijhoffprijs 2021

Een literaire vertaler heeft een artistieke verantwoordelijkheid voor zijn of haar tekst. Wie vertaalt kan zich om zijn vertaalkeuzes te rechtvaardigen niet verschuilen achter de stijlkenmerken van de auteur, achter de structurele eigenschappen van de brontaal of achter de normen en geplogenheden van de doeltaal. In deze lezing gaat vertaler Rokus Hofstede vanuit zijn eigen vertaalpraktijk in op een paar stilistische kwesties die in het verlengde van die verantwoordelijkheid liggen, onder meer 'brontaalgerichtheid' versus 'doeltaalgerichtheid', dialect en register en de positieve en negatieve functies van clichés.

Meer informatie Registreren voor deze lezing

5. Het schrijven van vertaalkritiek

Datum en tijd: 19 oktober 10:00 uur

Spreker: Elies Smeyers, literair vertaler, docent, vertaalwetenschapper en redactielid Filter. Tijdschrift over vertalen

Vertaalkritiek. Wat is het en hoe begin je eraan? In deze lezing gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen aan de hand van enkele inzichten uit de vertaalpraktijk en de vertaalstudies.

Meer informatie Registreren voor deze lezing

6. Nederlandse literatuur in (post)koloniaal perspectief

Datum en tijd: 26 oktober 10:00 uur

Spreker: Yra van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief (Universiteit Leiden)

De Nederlandstalige letteren zijn lang niet zo klein als ze er op de landkaart misschien uitzien. In deze lezing verkennen we de invloed van Indische, Caribische en Zuid-Afrikaanse teksten op de literatuurgeschiedenis van de Lage Landen. Welke gemeenschappelijke kenmerken hebben zulke koloniale en postkoloniale verhalen? En hoe kunnen we ze betekenis geven in het licht van een vaak gewelddadige geschiedenis? Ook gaan we na wat de belangrijkste hedendaagse voorbeelden zijn, en of migrantenauteurs ook 'postkoloniaal' gelezen kunnen worden.

Meer informatie Registreren voor deze lezing

7. De onverbiddelijke aantrekkingskracht van het vertalen

Datum en tijd: 2 november 10:00 uur

Spreker: Abdelkader Benali, bekend schrijver en pleitbezorger van (vertaalde) literatuur

Vertalen is opwindend. Vertalen is spannend. Vertalen is schaken op vier borden. Vertalen is verrijkend. Vertalen is ingewikkeld. Vertalen is aanstekelijk. Hoe vertellen we het spannende verhaal van het vertalen? Abdelkader Benali doet een poging aan de hand van zijn eigen vertaalervaringen en zijn relatie als schrijver tot vertalers, met daarbij een sterke nadruk op de maatschappelijke rol die vertalers spelen.

Meer informatie Registreren voor deze lezing

 

Praktisch

Alle lezingen duren ongeveer een uur. De spreker zal na afloop vragen beantwoorden die tijdens de lezing ingediend kunnen worden via een Q&A-functie.

Na registratie ontvang je een bevestigingsmail met daarin de link naar de lezing. De lezingen worden gegeven via Microsoft Teams. Je hebt hiervoor geen account nodig. Als toeschouwer ben je niet in beeld of te horen.

Alle lezingen zijn gratis te volgen.