Persklaarmaken voor vertalers in Vlaanderen

05 april 2017 - ELV Nieuws

Naar aanleiding van het succes van de cursus ‘persklaarmaken voor vertalers’ in Nederland komt er eenzelfde soort cursus voor Vlaamse vertalers onder leiding van Laura van Campenhout en Ine Willems van Het Literair Vertaalatelier, in samenwerking met het ELV, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Vlaamse Auteursvereniging.

De cursus is er specifiek op gericht Vlaamse collega’s in het tekst- en boekenvak handvatten te geven in het huidige klimaat van het uitgeefwezen, waarbij de Noord-Nederlandse taalnorm doorweegt.

Cursusbeschrijving

In deze cursus leer je om (vertaalde) manuscripten persklaar te maken en zetproeven te corrigeren, en dit onder leiding van Laura van Campenhout en Ine Willems. Na afloop van de cursus weet je wat uitgeverijen verwachten van een persklaarmaker of corrector. Je weet hoe (vertaalde) manuscripten persklaar worden gemaakt en hoe zetproeven worden gecorrigeerd, en je hebt beide werkvormen geoefend. Je hebt informatie gehad over de relatie tussen deadline/ tekstkwaliteit/ werktempo/ beloning. En je hebt een proef afgelegd, die door de docent is beoordeeld.

Praktisch

De cursus persklaarmaken & correctie omvat drie instructiebijeenkomsten van elk drie uur. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze thuis gerichte praktijkopdrachten maken ter voorbereiding op en uitwerking van de bijeenkomsten. De deelnemers krijgen uitgebreide feedback, en er is volop gelegenheid tot vragen stellen, ook per e-mail. Een speciaal aandachtspunt, ook in het lesmateriaal, is de matige toegang die Vlaamse vertalers en andere tekstprofessionals hebben tot de gevestigde Noord-Nederlandse uitgevers. De cursus wordt afgesloten met een praktijkproef en een bewijs van deelname.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Voor de cursus in het najaar zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus in maart 2018 herhaald, ook dan in samenwerking met het ELV, het VFL en de VAV.

 

Cursusdata: zaterdagmiddagen 30 september, en 7 en 21 oktober 2017

Locatie: Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 9

Prijs: afhankelijk van aantal deelnemers: tussen €157,- en €235,-. (VAV-leden krijgen een korting van €20,- en kunnen dit bedrag na afloop bij VAV declareren).

Studielast: circa veertig uur.

Lesmateriaal: teksten en achtergrondmateriaal zijn inbegrepen.

Naslagwerken: als basis gelden Het Groene Boekje, De schrijfwijzer van Renkema en een NL-NL-woordenboek. Tijdens de cursus worden advies  en tips gegeven omtrent naslagwerken die meer zijn afgepast op de eigen tekst- en vertaalpraktijk van de deelnemer.

 

Meer informatie en aanmelden kan bij Ine Willems via ine@vertalerij.nl, of bij de VAV, ter attentie van Natalie Ariën.