Programma en thema achttiende Literaire Vertaaldagen bekend

19 september 2016 - Evenementen

De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 9 december (symposiumdag) en zaterdag 10 december (workshopdag) 2016 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘De vertaler als schrijver’.

De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 9 december (symposiumdag) en zaterdag 10 december (workshopdag) 2016 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘De vertaler als schrijver’.

Er is een school die stelt dat vertalers per definitie schrijvers zijn, omdat ze van ‘iets’ ‘iets anders’ maken. Er is een andere school die stelt dat vertalers per definitie ambachtslieden zijn, omdat ze ‘iets anders’ maken van ‘iets bestaands’. Maar bij veel vertalers staat het schrijverschap buiten kijf, omdat ze zelf ook boeken schrijven, omdat ze schrijven over vertalingen van henzelf of die van anderen of omdat ze uit een taal met een zodanig andere structuur vertalen dat schrijverschap vanzelf een vereiste wordt.

Anneke Brassinga (schrijver, dichter en vertaler Engels-Nederlands en Frans-Nederlands, winnaar PC Hooftprijs 2015), Bartho Kriek (schrijver en vertaler Engels-Nederlands), Mark Leenhouts (vertaler Chinees-Nederlands), Barber van de Pol (schrijver en vertaler Spaans-Nederlands en Engels-Nederlands, winnaar Martinus Nijhoffprijs 1975) en Els Snick (vertaler Duits-Nederlands) zullen elk op hun beurt hun licht over het thema laten schijnen. Daarnaast zal Cees Koster (docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels aan de Universiteit Utrecht) de ‘herscheppende’ vertaalarbeid toelichten van Pé Hawinkels (1942-1977), over wie hij momenteel een biografie schrijft.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 10 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een vertaalworkshop ‘Scandinavisch’ onder leiding van Paula Stevens en een workshop ‘Het gebruik/nut van vertaaltools voor literair vertalers’) onder leiding van Huub Stegeman.

Symposium, vrijdag 9 december

Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00 uur: Ontvangst

10.30 uur: Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam

10.45 uur: Cees Koster: ‘Pé Hawinkels: herscheppend vertaler of durfvertaler?’

11.05 uur: Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

11.20 uur: Barber van de Pol: ‘Ik speel mijn schrijver, maar ik ben hem niet’

11.40 uur: Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

11.55 uur: Els Snick: ‘Hoe haalt ze het in haar hoofd?!’ - Over kritiek op een vertaling versus kritiek op een eigen boek

12.15 uur: Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Vertaalspel onder leiding van Astrid Huisman

14.30 uur: Bartho Kriek: ‘Kruisbestuiving tussen literair vertalen en schrijven’

14.50 uur: Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

15.05 uur: Mark Leenhouts: ‘Ben je noodgedwongen een schrijver als je uit het Chinees vertaalt?’

15.25 uur: Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

15.40 uur: Anneke Brassinga: ‘Taal is zand’

16.00 uur: Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal

16.15 uur: Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Prijzen voor de vertaler als cultureel bemiddelaar

17.15 uur: Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 10 december

Locatie: Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

(1) Frans-Nederlands

Marijke Arijs

Jeanne Holierhoek

(2) Duits-Nederlands

Janneke van der Meulen

(3) Engels-Nederlands

Guido Golüke

Barbara de Lange

Roos van de Wardt

(4) Italiaans-Nederlands

Rob Gerritsen

(5) Spaans-Nederlands

Heyo Alting

(6) Nederlands-Frans

Bertrand Abraham

(7) Nederlands-Duits

Stefan Wieczorek

(8) Nederlands-Engels

Paul Vincent

Diane Webb

(9) ‘Scandinavisch’-Nederlands

Paula Stevens

(10) Het gebruik/nut van vertaaltools

Huub Stegeman

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur: workshops

12.30 - 13.30 uur: lunch

13.30 - 16.30 uur: workshops

16.30 uur: borrel

De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70 voor 2 dagen). Het inschrijfgeld voor de symposiumdag kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Het betreffende bankrekeningnummer vindt u op het formulier. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 20 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 20 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 15 november 2016 te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

Het formulier moet worden ingevuld en per e-mail verzonden vóór 18 oktober 2016.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.