Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: onderzoek en didactiek

05 juli 2017 - ELV Nieuws

In samenwerking met de Taalunie organiseert de Universiteit Utrecht een nieuwe nascholingscursus voor docent-onderzoekers NVT.

Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
Periode: van 10 tot en met 14 juli 2017 (aankomst 9 juli, vertrek 15 juli)
Plaats: Utrecht
Doelgroep: De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten, ongeacht de moedertaal. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.

Beschrijving

In samenwerking met de Taalunie organiseert de Universiteit Utrecht een nieuwe nascholingscursus voor docent-onderzoekers NVT. Deze cursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk te verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over onderwijs en onderzoek. Het centrale thema van de eerste editie van deze cursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur.

Inhoud en doelstellingen

De afdeling Nederlands van de Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) slaan de handen ineen om een intensieve nascholingscursus te organiseren die de deskundigheid van de deelnemers over de volle breedte van de neerlandistiek bevordert.

De cursus kent twee leerlijnen. De eerste leerlijn is gericht op het actualiseren en verdiepen van vakinhoudelijke kennis en het vergroten van kritische analysevaardigheden. Gespecialiseerde docenten uit Nederland en Vlaanderen zullen lezingen verzorgen met nieuwe wetenschappelijke kennis uit de letterkunde, taalkunde, vertaalwetenschappen, interculturele communicatie en taalonderwijs NVT. In workshops met praktijkgerichte, creatieve en academische partners wordt de expertise die in deze lezingen is opgedaan verder uitgebreid.

De tweede leerlijn draait om de implementatie van de verworven vakinhoudelijke kennis. Cursisten krijgen de mogelijkheid om nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerken in een onderzoeks- of onderwijsproduct. Er zal daarbij veel ruimte zijn voor advies op maat over schrijfvaardigheid of de inzet van digitale middelen in het onderwijs.

Beide leerlijnen bieden volop gelegenheid het netwerk met collega’s en partners buiten de universiteit te verstevigen. Ook het culturele programma dat rondom de cursus georganiseerd wordt, draagt daaraan bij.

De cursus wordt voorafgegaan door een online voorbereidingstraject en gevolgd door een gepersonaliseerd natraject. Tijdens het voorbereidingstraject leest de deelnemer een aantal voorgeschreven artikelen ter voorbereiding op de lezingen en stelt hij/zij een portfolio op, dat een beschrijving van de eigen kennis ten aanzien van het cursusthema en een overzicht van leerwensen en -doelen bevat. Nadere instructies hierover volgen na inschrijving. Tijdens het natraject krijgt de deelnemer ondersteuning bij de implementatie van het onderwijs- of onderzoeksproduct in de eigen praktijksituatie.

Kosten en vergoedingen

De kosten voor de cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie en de Universiteit Utrecht. De kosten voor reis, reisverzekering, visum, eten en drinken komen voor rekening van de deelnemer.

De reiskosten komen dus voor rekening van de deelnemer of die van de instelling waaraan zij of hij verbonden is. In uitzonderingsgevallen kan de Taalunie de reiskosten vergoeden van deelnemers die afkomstig zijn uit Midden-Europa (Comenius-landen) en Oost-Europa (DOEN-landen). Wie geselecteerd wordt, ontvangt daarover later meer uitleg.

De organisatie levert een bijdrage van 25 euro per deelnemer per cursusdag aan eten en drinken.

Contact

Voor meer informatie en vragen over de nascholingscursus kunt u contact opnemen met Femke Essink van de Universiteit Utrecht: F.M.Essink@uu.nl

Inschrijving

Inschrijving is inmiddels gesloten
 

Algemene informatie

Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek kunt u terecht bij Ingrid Degraeve, Adviseur NVT en Internationale samenwerking van de Taalunie: idegraeve@taalunie.org