Vertaalworkshop theatertekst Nederlands-Frans/Frans-Nederlands

07 oktober 2019

In het kader van een promotieproject voor Nederlandstalige theaterteksten in het Franse taalgebied organiseren Literatuur Vlaanderen en Dutch Performing Arts in samenwerking met Maison Antoine Vitez (Centre international de la traduction théâtrale) en La Chartreuse (Centre national des écritures du spectacle) een vertaalatelier voor de hedendaagse theatertekst. 

Het doel van de vertaalworkshop is om (toekomstige) vertalers van het genre vertrouwd te maken met de bijzonderheden van theatertekst en de beschikbare pool van theatervertalers uit en naar het Frans uit te breiden.

De zesdaagse workshop is bestemd voor (aspirant) vertalers die zich (verder) in het theatergenre willen verdiepen. Deze oproep richt zich zowel tot beginnende als meer ervaren vertalers die meer kennis willen opdoen over het vertalen van toneelliteratuur. Ook andere kandidaten die vertrouwd zijn met de theaterwereld maar nog geen eerdere vertaalervaring hebben opgedaan, worden aangemoedigd om zich aan te melden.

Het vertaalatelier zal plaatsvinden in het klooster van La Chartreuse in Villeneuve-lèz-Avignon van 4 tot en met 9 november 2019. De workshop biedt plaats aan 4 vertalers die vertalen uit het Nederlands in het Frans en 4 vertalers in de omgekeerde vertaalrichting. De cursus wordt begeleid door Esther Gouarné en Mike Sens, beiden vertalers gespecialiseerd in theater.

Aanmelden

De reis- en verblijfskosten (inclusief avondmaaltijd) van de geselecteerde kandidaten worden gedekt door de organiserende partners.

Kandidaten leveren naast een aantal andere documenten ook een proefvertaling van een fragment uit een theatertekst in. De organiserende partners stellen een lijst ter beschikking van teksten die hiervoor in aanmerking komen. Ook andere, vrij gekozen, fragmenten komen in aanmerking. Neem contact op via het mailadres onderaan deze oproep om een lijst van voorgestelde teksten te ontvangen.

Een kandidatuur bestaat uit één PDF-document dat de volgende documenten (in genoemde volgorde) bevat:

  • Motivatiebrief met je verwachtingen van de cursus en een motivering voor het gekozen vertaalde tekstfragment (max. 1 A4)
  • Een CV (eventueel ook met bibliografie van eerder vertaalwerk)
  • Een proefvertaling van een fragment uit een hedendaagse theatertekst van ongeveer 5 pagina’s, samen met het corresponderende fragment in de oorspronkelijke taal. Er mag geen enkele andere vertaling bestaan van het aangeleverde fragment.

 

De deadline voor aanmelding is verlengd tot zaterdag 12 oktober 2019. Incomplete kandidaturen kunnen niet in overweging genomen worden.

Bezorg je kandidatuur via mail en in het Frans aan het volgende adres:

contact@maisonantoinevitez.com

Telefoonnummer (bij vragen): 0033 1 42 63 44 50

 

logo's