Vertaalprofiel van Reinier (Raniero) Speelman

Talen

In het Nederlands uit het:

Engels

Over mij

Ik ben Reinier (Raniero) Speelman (Scheveningen 1957). Sinds de vroege jaren ’80 houd ik me bezig met literair vertalen (mijn eerste vertaling was het oorlogsrelaas van Bedeschi, in samenwerking met Karina van der Meer), maar heb mijn meeste tijd gewijd aan de professionele vertaalpraktijk omdat ik daar meer vraag naar constateerde en aan mijn docentschappen aan de Rijkuniversiteit Leiden, de Universiteit van Utrecht en gastdocentschappen in Ankara en Kaapstad.

Als literair vertaler bezorgde ik werken van dichters vanaf de Renaissance tot nu (vooral Ugo Foscolo maar ook Saba, Palazzeschi, Pasolini, Primo Levi e.a.) en van de meeste korte verhalen en essays van Primo Levi (een zestal titels). Ook stelde ik vier bundels korte verhalen samen, twee voor uitgeverij Meulenhoff (Primavera en Een Italiaanse zomer) en twee voor Turkse uitgeverijen met fantastische en Siciliaanse verhalen. Daarnaast publiceerde ik teksten over Dante-vertalingen in het Nederlands en Afrikaans en begeleidde talrijke scripties voor de Master Literair Vertalen. Niet weinige vertalers uit het Italiaans mag ik met trots mijn leerlingen noemen. Mijn laatste zelfstandige vertaling was Enrichetta van Silvana Grasso (2017). Met een groepje studenten van de UU heb ik de vertaling gemaakt van Montefoschi’s roman Il corpo (Het lichaam, 2021, Uitgeverij IJzer). Momenteel werk ik met mr Herman Jansen aan diens nieuwe vertaling van Dantes Commedia.

Mijn wetenschappelijke activiteit richt zich op joods-Italiaanse literatuur, relaties tussen Italiaanse staten en de Turks/Osmaanse wereld en Dante.

Vermelding verdient zeker mijn jarenlange activiteit als consulent van het Letterenfonds, waarvoor ik vier jaar in de Adviescommissie heb mogen zitten voor de talen Frans, Italiaans, Afrikaans en Turks, misschien mijn leukste en leerzaamste tijd als vertaalkundige.

In de herfst van 2023 zal ik met pensioen gaan en vanaf dat moment hoop ik mij meer te kunnen wijden aan het literair vertalen.