Enquête: literair vertalers en (vertaal)technologie

08 augustus 2019

Joke Daems, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, doet onderzoek naar het potentieel gebruik of nut van technologie bij het maken van literaire vertalingen uit of naar het Nederlands. Via een enquête wil ze meer inzicht krijgen in zowel de mening van vertalers die wel eens (vertaal)technologie gebruiken als in de mening van vertalers die denken dat het vertalen van literaire teksten en technologie helemaal niet samengaan. 

De oproep

Onderzoek heeft uitgewezen dat vertaaltechnologie vertalers kan helpen sneller en consistenter te vertalen. De vraag is nu of deze technologieën ook hun nut kunnen hebben voor literaire vertalingen. Literair vertalers staan immers vaak onder tijdsdruk en worden niet altijd goed betaald. Het doel van deze enquête is daarom van literair vertalers te horen in hoeverre ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden die moderne vertaaltechnologie biedt en wat hun attitude is ten opzichte van deze technologische ontwikkelingen.

Een geanonimiseerde samenvatting van de resultaten zal gepresenteerd worden op het EST congres in Stellenbosch op 9 september. Dezelfde samenvatting kan op aanvraag bij de onderzoeker verkregen worden.

In een latere fase wordt beoogd in de praktijk te testen of moderne vertaaltools al dan niet ondersteuning kunnen bieden bij het literair vertalen. Wie interesse heeft in dit deel van het onderzoek kan aan het eind van deze enquête contactgegevens achterlaten.

Deze enquête wordt verspreid onder literair vertalers die uit of naar het Nederlands werken. Hoe meer literair vertalers de enquête invullen, hoe representatiever de resultaten. Stuur de enquête dus gerust door naar collega's die interesse zouden kunnen hebben.

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen via joke.daems@ugent.be.

Ga naar de enquête