PETRA-E Netwerk

16 januari 2017 - ELV Nieuws

Op 1 januari hebben de Taalunie, de KU Leuven, de Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum Literair Vertalen met vijf andere Europese organisaties* het Europese PETRA-E Netwerk voor opleiding literair vertalen gelanceerd.

Het netwerk gaat zorgen voor uitbreiding en verdere implementatie van de  PETRA-E Leerlijn Literair Vertalen, het resultaat van het succesvolle PETRA-E project (2014-2016) dat met steun van Erasmus+ werd uitgevoerd.

De PETRA-E Leerlijn beschrijft competenties en niveaus in literair vertalen. Dit ondersteunt de kwaliteit van de opleiding van literair vertalers en ook de zichtbaarheid van literair vertalen als vak. De Leerlijn is nu beschikbaar in negen talen: Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans.

In de korte tijd sinds de lancering van de Leerlijn heeft een groot aantal organisaties interesse getoond om betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling. Het PETRA-E Netwerk wil graag uitbreiden met nieuwe leden, zowel academisch als niet academisch, die de Leerlijn in hun opleiding willen implementeren en willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van 2017. De organisaties die belangstelling hebben getoond worden nu benaderd. Na de eerste bijeenkomst zijn nieuwe kandidaten welkom.

Het PETRA-E project werd recent afgerond en bijzonder goed geëvalueerd met 93/100 punten. De Leerlijn kan hier worden gedownload (klik op de vlag voor de verschillende talen). Hier vindt u een database met Europese programma’s en cursussen literair vertalen, een ander resultaat van het PETRA-E project.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het PETRA-E secretariaat bij de Nederlandse Taalunie: Karlijn Waterman, Postbus 10595, NL 2501 HN Den Haag, Nederland, petra-e@taalunie.org.

*Leden : British Centre for Literary Translation (BCLT), Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University (ELTE), Fondazione Universitaria San Pellegrino (FUSP), KU Leuven, Nederlandse Taalunie, Universiteit Utrecht, Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV).

 

PETRA=Plateforme Européenne pour la Traduction Littéraire.

PETRA-E= PETRA-Education.