Vernieuwde Leerlijn Literair Vertalen

18 juli 2016

Op 20 juni jl. werd de vernieuwde Leerlijn Literair Vertalen gepresenteerd, als resultaat van het Europese project PETRA-E.

PETRA-E is een samenwerkingsproject van: British Centre for Literary Translation (BCLT), Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University (ELTE), Fondazione Universitaria San Pellegrino, KU Leuven, Taalunie en Universiteit Utrecht. De PETRA-E Leerlijn is gebaseerd op een eerdere versie van de Leerlijn van het ELV en het resultaat van de discussies tijdens verschillende bijeenkomsten van het project, waarin het model steeds verder werd verfijnd.

Met de Leerlijn kunnen vertalers hun niveau van bekwaamheid bepalen en hun studieprogramma plannen. Opleiders kunnen de Leerlijn gebruiken om het niveau van de programma’s die zij aanbieden te definiëren en hun curricula te ontwerpen en professionele vertalers kunnen de Leerlijn gebruiken om te beslissen waar zij zich specifiek op willen toeleggen. De Leerlijn biedt ook een praktisch instrument voor instellingen die zich beleidsmatig met literair vertalen bezighouden.

De Leerlijn Literair Vertalen wordt gepubliceerd in een gedrukte versie in acht talen en op de website. Uiteindelijk zal de website extra materiaal bevatten - voorbeelden, referenties, cursusmodellen, toetsen, etc. Er zijn ook een Facebookpagina en een groep op LinkedIn.

In de komende periode zal het ELV een aantal activiteiten organiseren voor vertalers, opleiders en instellingen die zich bezighouden met het literair vertalen in en uit het Nederlands. Dit om zoveel mogelijk mensen te informeren over de mogelijkheden van de Leerlijn en ook om gezamenlijk vast te stellen wat goede vervolgstappen zouden zijn. Daarnaast worden andere instellingen van harte uitgenodigd om zelf activiteiten rond de Leerlijn te organiseren en hun kennis hierover te delen.

Suggesties zijn alvast van harte welkom, via literair.vertalen@uu.nl. Ook voor inhoudelijke of praktische vragen over de Leerlijn kunt u hier terecht.