Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2016

28 juni 2016 - Evenementen

De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 9 december (symposiumdag) en zaterdag 10 december (workshopdag) 2016 in Amsterdam.

Thema is dit jaar ‘De vertaler als schrijver’. Er is een school die stelt dat vertalers per definitie schrijvers zijn, omdat ze van ‘iets’ ‘iets anders’ maken. Er is een andere school die stelt dat vertalers per definitie ambachtslieden zijn, omdat ze ‘iets anders’ maken van ‘iets bestaands’. Maar bij veel vertalers staat het schrijverschap buiten kijf, omdat ze zelf ook boeken schrijven, omdat ze schrijven over vertalingen van henzelf of die van anderen, of omdat ze uit een taal met een zodanig andere structuur vertalen dat schrijverschap vanzelf een vereiste wordt.

Anneke Brassinga (schrijver, dichter en vertaler Engels-Nederlands en Frans-Nederlands, winnaar PC Hooftprijs 2015), Bartho Kriek (schrijver en vertaler Engels-Nederlands), Mark Leenhouts (vertaler Chinees-Nederlands), Barber van de Pol (schrijver en vertaler Spaans-Nederlands en Engels-Nederlands, winnaar Martinus Nijhoffprijs 1975) en Els Snick (vertaler Duits-Nederlands) zullen elk op hun beurt hun licht over het thema laten schijnen. Daarnaast zal Cees Koster (docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels aan de Universiteit Utrecht) de ‘herscheppende’ vertaalarbeid toelichten van Pé Hawinkels (1942-1977), over wie hij momenteel een biografie schrijft.  

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 10 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een vertaalworkshop ‘Scandinavisch’ onder leiding van Paula Stevens en een workshop ‘Gebruik van vertaaltools’ onder leiding van Huub Stegeman.

Programma en inschrijfformulieren worden medio september 2016 gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlands Letterenfonds (www.letterenfonds.nl), het Vlaams Fonds voor de Letteren (www.vfl.be), de Vereniging van Letterkundigen(www.vvl.nu) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

  • Locaties:

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag 9 december)

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, Amsterdam (workshopdag 10 december)